Plantor

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Conniflex

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Traktor

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Kartong

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Välkommen till Svenska Skogsplantor!

Svenska Skogsplantor är landets ledande företag inom skogsföryngring och plantor. Tack vare vår lokalkännedom och kompetens vet vi vad som är bäst för våra kunder, oavsett var du bor.
Med förädlat frö och kvalitetsplantor erbjuder vi grunden för en lyckad föryngring. Med våra olika tjänster, som markberedning och plantering, vet du också att den blir professionellt utförd.


Behöver du köpa plantor?

 

Kontakta våra säljare!
Klicka på aktuellt område i kartan
för att hitta din närmaste säljare. 

 

Norbottens län Västerbottens län Västernorrlands län och Jämtland Gävleborgs län och Härjedalen Dalarna Värmland, Dalsland och Bohuslän Västra götalands län (utom Bohus och Dalsland) Närke och västra Västmanland Uppland och östra Västmanland Sörmland [Missing text /map/ostragotland for sv] Del av Jönköpings län Nordost Del av Jönköping och del av Kronoberg län Hallands län och del av Skåne Blekinge del av Skåne och del av Kronobergs län Kalmar län Gotlands län
Karta över säljarnas regioner

Aktuellt  

Snytbagge

Snytbaggen ökar i Norrland –skydda era plantor!

 Forskning och dyrköpta erfarenheter visar att snytbaggen ökar i omfattning inorra Sverige. Snytbaggen kan orsaka mycket stora skador och kostnader för skogsbruket om inte plantorna skyddas på rätt sätt.Störst är risken inom tio mil från kusten, men även i inlandet kan skador uppstå. Färska hyggen och där markberedningen inte är tillräckligt bra ökar risken för angrepp.Svenska Skogsplantor har kunskapen och effektiva skyddsmetoder. Markberedningsom ger bra planteringspunkter, där plantan omges av minst tiocentimeter ren mineraljord, ger bra förutsättningar. Och plantor från Svenska Skogsplantor kan levereras med dokumenterat effektivt snytbaggeskydd.
+ Conniflex, en beläggning av lim och sand som ger skydd i två år.
+ Insekticidbehandling i plantskolan.

Bild på planta

Höstplantera
– och skörda nya framgångar direkt

Vänta inte till våren, utan plantera din nya skog redan i höst. Du vinner tid – dessutom får plantorna ett dubbelt miljövänligt och effektivt skydd till priset av ett!

Om du beställer plantor som är behandlade med Conniflex så får du ett både effektivt och miljövänligt skydd mot snytbaggeangrepp. Och beställer du för leverans under hösten 2015 bjuder vi på en behandling med Trico. Trico är ett biologiskt och miljövänligt medel som skyddar mot viltbetning. Både Conniflex och Trico ger plantorna ett effektivt skydd den första känsliga tiden på hygget.

Ring 0771-355 355 eller kontakta din säljare redan i dag och gör din beställning!

 

SSP ger brandområdet nytt liv

Förra sommaren förstördes stora skogsområden i Västmanland i samband med den stora skogsbranden. Men redan spirar nytt liv i området – tack vare insatser från Svenska Skogsplantor.

Förra sommaren härjade en av de värsta skogsbränderna någonsin i Västmanland. Bland de drabbade markägarna är AB Karl Hedin som i trakterna kring Ängelsberg och öster om Virsbo förlorade flera tusen hektar av tallskog.

Markägaren tog tidigt kontakt med Svenska Skogsplantor för att höra sig för om möjligheterna att återbeskoga området.

– Det ville vi naturligtvis hjälpa till med, det ligger i allas intresse att det brandhärjade området blir beskogat igen, säger Hampus Blomstrand, säljare och uppdragsansvarig inom Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor.

Under hösten och vintern 2014 började SSP tillsammans med AB Karl Hedin se över möjligheter och risker med plantering och sådd i området. Området är gynnsamt för skadeinsekter, såsom snytbaggar. Valet föll främst på sådd men också plantering, i sådden användes ett förädlat tallfrö med bra grobarhet.

– Men vi insåg snabbt att det skulle bli problematiskt att föryngra området med bara maskinell sådd. Terrängen är svår att bearbeta, så vi beslöt oss att sådd i vissa områden till stor del skulle ske manuellt, vilket inte är vanligt i den här omfattningen, säger Hampus Blomstrand.

I april i år begav sig ett dussin män ut på markerna för att manuellt återbeskoga 220 hektar av det eldhärjade skogsområdet öster om Virsbo i Västmanland. Redan nu kan man se resultat av de utsatta fröerna.

– De har kommit upp jättefint, det har varit otroligt gott resultat på sådden. På flera platser har vi sett 100-procentig groning av fröna. Det ser väldigt ljust ut, säger Hampus Blomstrand. Juni blir en mäss-intensiv månad!

SkogsElmia genomförs 4-6 juni söder om Jönköping.
SkogsNolia går av stapeln 11-13 juni söder om Umeå.

Båda mässorna är viktiga tillfällen för oss att träffa våra kunder och visa våra produkter och tjänster.Vi hoppas på många trevliga möten!
Vi ses på mässan!

Logga

Logga

 

 

350 miljoner plantor sätts i jord fram till midsommar

Nu inleds 2015 års plantsäsong, med start i södra Skåne och sedan upp genom Sverige till nordligaste Norrland. Cirka 350 miljoner plantor ska sättas och Svenska Skogsplantor levererar ungefär en tredjedel av skogsägarnas samlade efterfrågan.
 – Det här är alltid årets mest intensiva period för oss, det varma vädret i framförallt södra Sverige har resulterat i att många kunder har varit tidigt ute med sina leveransbeställningar i år. Starten på säsongen varierar med hur våren är men för hela landet gäller att vårens planteringar ska vara klara före juli månad. De vanligaste plantorna som säljs är täckrotsplantor med Conniflex, ett insekticidfritt beläggningsskydd mot snytbagge.

Nytt odlingssystem förenklar och förbättrar 

Nu påbörjar Svenska Skogsplantor odlingen i ett helt nytt odlingssystem, Svepot Air 115. Plantorna kommer att klassas som extra stor täckrot, det vill säga det är täckrotsplantor som i de flesta fall kan ersätta barrot eller TePlus. Svepot Air 115 beräknas vara tillgängligt från och med våren 2016.

Den nya plantan kommer att förenkla planteringsarbetet i och med att man kan plantera med rör istället för borr eller hacka. Detta innebär att man kan spara både tid och resurser i planteringsarbetet. Kort sagt så blir det lätt att göra rätt, säger Hans Thyr, marknadsspecialist på Svenska Skogsplantor. Svepot Air 115 kommer att levereras behandlad med Conniflex, ett miljövänligt och effektivt beläggningsskydd mot snytbagge. Conniflex fungerar som en skyddsväst av lim och finkornig sand. Snytbaggen kan varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem. Conniflex är väl beprövat under flera år i fält. I och med att Svepot Air 115 är en extra stor täckrot så är plantan särskilt lämplig för södra Sverige.

Gilla oss på Facebook