Plantor

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Conniflex

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Traktor

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Kartong

Svenska Skogsplantor - Din partner för lönsamhet i skogen

Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.

Vår målsättning är att fungera som partner när det gäller föryngring och skogsvård. Att din skog, med hjälp av vår kompetens, ger maximal avkastning när det är dags för avverkning.
För att lyckas med detta har vi satsat på tre viktiga områden: att vara rikstäckande, att ha ett brett sortiment av plantor och att kunna erbjuda viktiga tjänster med bred skoglig kompetens.

Välkommen till Svenska Skogsplantor!

Svenska Skogsplantor är landets ledande företag inom skogsföryngring och plantor. Tack vare vår lokalkännedom och kompetens vet vi vad som är bäst för våra kunder, oavsett var du bor.
Med förädlat frö och kvalitetsplantor erbjuder vi grunden för en lyckad föryngring. Med våra olika tjänster, som markberedning och plantering, vet du också att den blir professionellt utförd.


Behöver du köpa plantor?

 

Kontakta våra säljare!
Klicka på aktuellt område i kartan
för att hitta din närmaste säljare. 

 

Norbottens län Västerbottens län Västernorrlands län och Jämtland Gävleborgs län och Härjedalen Dalarna Värmland, Dalsland och Bohuslän [Missing text /map/vastragotland for sv] Närke och västra Västmanland Uppland och östra Västmanland Sörmland [Missing text /map/ostragotland for sv] Del av Jönköpings län Nordost Del av Jönköping och del av Kronoberg län Hallands län och del av Skåne Blekinge del av Skåne och del av Kronobergs län Kalmar län Gotlands län
Karta över säljarnas regioner

Aktuellt  

 • Bråda dagar i vårt centrallager

  Se filmen Här!

 • 93 procent av Conniflex-plantorna överlever

  Omfattande uppföljningar visar att Svenska Skogsplantors beläggningsskydd Conniflex har mycket god skyddseffekt mot snytbaggar. 93 procent av utplanterade plantor med det giftfria snytbaggeskyddet överlever.

  För att hindra att snytbaggen dödar barrträdsplantor genom att gnaga bort barken runt stammen har Svenska Skogsplantor utvecklat Conniflex, en giftfri skyddande beläggning av lim och sand som appliceras på plantans stam för att snytbaggen inte ska kunna äta upp barken.

  Sedan de första fältförsöken med Conniflex gjordes 2007 har Svenska Skogsplantor levererat mer än 120 miljoner plantor med det giftfria snytbaggeskyddet till kunder i Syd- och Mellansverige. Idag kan Svenska Skogsplantor årligen leverera 40 miljoner plantor med beläggningsskyddet.

  – Det är glädjande att allt fler kunder väljer att gå över till snytbaggeskydd utan insekticider. Många kunder har helt och hållet växlat till giftfria alternativ, säger Lena Sammeli-Johansson, Affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor.

  Sedan starten 2007 har Svenska Skogsplantor låtit SLU göra fältundersökningar på över 100 objekt kring hur produktens skyddseffekt ser ut. Undersökningarnas resultatet visar att 93 procent av de planterade Conniflex-plantorna överlever.

  – Det är en mycket bra siffra som visar att skyddet fungerar och att effekten sitter i de två första, känsliga åren, säger Lena Sammeli-Johansson.

Gilla oss på Facebook