Höstplantera – och skörda nya framgångar direkt

Vänta inte till våren, utan plantera din nya skog redan i höst. Du vinner tid – dessutom får plantorna ett dubbelt miljövänligt och effektivt skydd till priset av ett.

Att plantera tidigt på hösten medför en bra start för plantorna då luftfuktigheten och marktemperaturen är hög. Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong. Att plantera under hösten är särskilt gynnsamt i områden med försommartorka.

Viktigt att tänka på är att markerna är friska, plantera inte på uppfrysningsmark och låglänta marker för att undvika frostskador. Höstplantering förlänger dessutom planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.

Vi rekommenderar förädlade plantor med skydd för viltskador. Att satsa på förädlade plantor är en god affär och ger bra avkastning på lång sikt. Markberedning ökar plantornas överlevnad och om hyggesvegetationen är kraftig så använd större plantor. God skötsel av plantan bevarar dess vitalitet. Välj planteringstillfälle med omsorg. Rotbeskär omskolade plantor vid behov. På så sätt ökas plantans överlevnad och tillväxten. 

  Aug Sept Okt Nov
BARROT/TEPLUS
Gran Ej lämpligt1)
Bra 2)
Bra Bra 
TÄCKROT    
Gran Mycket bra Bra  Bra  Bra 
Tall Mycket bra Bra  Bra  Bra 
 
1)  problem med logistik/plantvård
2) från slutet av september


Plantering i augusti samt första hälften av september
ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som långvarig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.


Läs mer

 

Erbjudande - Välj behandling med Conniflex och få Trico viltskydd på köpet!

När du beställer Conniflex täckrot plantor med leverans under hösten 2017 så bjuder vi på en behandling med Trico. Trico är ett biologiskt och miljövändligt medel som skyddar mot viltbetning. Både Conniflex och Trico ger plantorna ett effektivt skydd för den första känsliga tiden på hygget.

Beställ i plantwebben

Kontakta din säljare

 

4 tips för lyckad höstplantering

  1. Ger god rotetablering och snabbare start på tillväxten.
  2. Undvik finjordrika, låglänta och fuktiga marker.
  3. Välj långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter
  4. Markberedning och använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.