Utlämning i Kolleberga 2017

Även under kommande säsong kommer det att gå att hämta ut sina plantor i
Kolleberga Plantskola, Ljungbyhed.
Produktionen är avvecklad men det påverkar inte utlämningen av plantor till våren.
Välkommen att kontakta din säljare om du behöver plantor till våren.