Välkommen på skogsdag i Björstorp

Fredagen den 21 oktober anordnar Derome Skog en skogsdag i Björstorp, mellanSvenljunga och Kinna. Vi visar modernt svenskt skogsbruk tillsammans medutställare och Derome Skogs entreprenörer.
På plats finns personal från banker,lokala utställare, skogliga utbildningar samt våra virkesinköpare som berättar omekonomi och aktuella skogsfrågor.

Läs mer här>

Vägbeskrivning>