Fröverksamheten

Vår fröverksamhet sträcker sig över hela landet. Vid vår fröstation i Lagan producerar vi skogsfrö för alla delar av Sverige. Råvaran, kottarna, kommer från våra drygt 1000 ha fröplantager. En fröplantage är en odling av speciellt utvalda träd med bra sundhet, hög tillväxt och bra kvalitet. Från kottarna som skördas i plantagerna får vi förädlat frö. Dagens fröplantager ger frö som har 10-23% högre tillväxt än om vi skulle plocka kottar i naturbestånd. Tyvärr finns inte förädlat frö för riktigt hela landet, varför vi är tvungna att skörda kottar dels i naturbestånd men också importera frö. Vårt sortiment av frö är brett, vi kan oftast förse dig med just det frö som du behöver.

 För närvarande anläggs nya fröplantager, det s k TreO-programmet, med mål att förse hela landet med förädlat frö. Det nya fröet kommer att bli tillgängligt inom 5-10 år för vissa delar av landet. TreO-programmet finansieras av skogsbruket och beräknas kosta ca 125 Mkr. Svenska Skogsplantor ser detta som oerhört viktigt, och därför kommer vi att satsa ca 65 Mkr i nya plantager fram till år 2017.

Våra kunder är dels plantproducenter och dels privata skogsägare som vill föryngra sina marker t ex genom skogssådd. Skogssådden har de senaste åren fått ett rejält uppsving, framförallt i de norra delarna av landet.

Vill du veta mer om fröverksamheten kontakta vår fröchef Finnvid Prescher på
telefon 0372-303 81 eller e-post: finnvid.prescher@skogsplantor.se .