Täckrot

Enkelt och snabbt

Täckrotsplantor är vår enskilt största produkt och är också den som är enklast och snabbast att plantera. De är vanligtvis mindre än barrotsplantor. Vid leverans är de 1-1,5 år och har rötterna täckta av en näringsberikad torvklump som ger dem en bättre start på ståndorten.

Av tradition finns plantorna i en rad olika system, namngivna efter de krukor de odlats i. Allt fler väljer dock våra täckrotsplantor från öppna odlingssystem. Tack vare krukans utformning, med luftspringor i väggarna, ger det plantor med ett väl förgrenat rotsystem som etablerar sig snabbt och ökar chansen till bra framtida virkeskvalitet.


Här passar täckrotsplantor

Passar bäst på magra till medelgoda marker, där konkurrensen från annan vegetation inte är allt för stor.


Redskap

Planteringsrör eller en liten hacka.

Broschyrer