Höstplantera - och ligg steget före

Varför vänta till våren? Plantera din nya skog redan i höst. Du vinner tid – dessutom får plantorna ett dubbelt miljövänligt och effektivt skydd till priset av ett.

Välj behandling med Conniflex och få Trico viltskydd på köpet!

När du beställer Conniflexbehandlade täckrotsplantor senast 1/9, med leverans under hösten 2018 så bjuder vi på en behandling med Trico. Trico är ett biologiskt och miljövändligt medel som skyddar mot viltbetning. Både Conniflex och Trico ger plantorna ett effektivt skydd för den första känsliga tiden på hygget. Erbjudandet gäller S50, S75, SA90 och SA115.

Beställ i plantwebben   Kontakta din kundansvariga

 

 

Att plantera tidigt på hösten medför en bra start för plantorna då luftfuktigheten och marktemperaturen är hög. Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong. Att plantera under hösten är särskilt gynnsamt i områden med försommartorka.

Viktigt att tänka på är att markerna är friska, plantera inte på uppfrysningsmark och låglänta marker för att undvika frostskador. Höstplantering förlänger dessutom planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.

Vi rekommenderar förädlade plantor med skydd för viltskador. Att satsa på förädlade plantor är en god affär och ger bra avkastning på lång sikt. Markberedning ökar plantornas överlevnad och om hyggesvegetationen är kraftig så använd större plantor. God skötsel av plantan bevarar dess vitalitet. Välj planteringstillfälle med omsorg. Rotbeskär omskolade plantor vid behov. På så sätt ökas plantans överlevnad och tillväxten. 

3 tips för lyckad höstplantering

  1. Undvik finjordrika, låglänta och fuktiga marker.
  2. Välj långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter
  3. Markbered och använd större plantor ju kraftigare hyggesvegetationen är.

Lämplig planteringstid på hösten

  Aug Sept Okt Nov
TÄCKROT
Gran Mycket bra Bra Bra Bra
Tall Mycket bra Bra Bra Bra
BARROT/TEPLUS
Gran Ej lämpligt1) Bra2) Bra Bra
TÄCKROT

1)  problem med logistik/plantvård
2) från slutet av september

Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som långvarig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.

Tips vid höstplantering (pdf)