Personlig kontakt

Låt en kundansvarig hjälpa dig

Våra kundansvariga kan hjälpa dig att välja rätt plantor. Med lång erfarenhet, kompetens och god kännedom om lokala förhållanden kan våra kundansvariga bidra till en lyckad plantering. De kan också berätta mer om de tjänster vi erbjuder som kan göra föryngringen till en säker investering.

Kompetent personal

Du kanske har behov av markberedning, plantering eller behandling av plantorna ute i fält. Oavsett vilket utförs alltid våra tjänster av kompetent och professionell personal med rätt utbildning och verktyg. Tveka inte att kontakta din närmaste kundansvarig för rådgivning.

Beställ dina plantor här

På Plantwebben väljer du själv vilka plantor vi erbjuder för ditt område och kan enkelt lägga din beställning. 

Gå till plantwebben

Våra kundansvariga har lång erfarenhet, kompetens och god kännedom om lokala förhållanden. De hjälper dig att hitta rätt sorts planta.

Kontakta kundansvariga