Anbud Pelletsleverantör till plantskolor

Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor önskar upphandla en pelletsleverantör för uppvärmning av Vibytorps och Trekantens plantskolor.

Här kan du läsa mer och ladda ner anbudsunderlaget.

Vi vill ha in ditt anbud senast den 31 augusti 2018.