H.K.H. Prins Carl Philip besöker Lugnets plantskola den 5 september

Svenska Skogsplantor och Sveaskog får besök av H.K.H. Prins Carl Philip vid Lugnets plantskola den 5 september. Det blir en förmiddag med fokus på odling, hållbarhet och kemikaliefri återbeskogning.

svenska skogsplantor Lugnets plantskola

2010 lanserade Sveaskog och Svenska Skogsplantor behandlingsmetoden Conniflex. Tack vare ett målinriktat och intensivt utvecklingsarbete introducerades ett effektivt och miljövänligt alternativ till insekticidbehandling mot snytbagge.

Vid besöket berättar Svenska Skogsplantor om utvecklingen bakom skyddsbehandlingen Conniflex, hur den produceras och fungerar i praktiken och varför vi nu kan skönja slutet för kemikaliebehandling i samband med skogsföryngring. Besökarna får även möjlighet att ta del av arbetet vid en modern plantskola och morgondagens teknik för skogsträdförädling.

Bland gästerna finns förutom nämnda H.K.H. Prins Carl Philip också Sveaskogs VD Per-Olof Wedin, Skogsstyrelsens Generaldirektör Herman Sundqvist, Kemikalieinspektionens Generaldirektör Nina Cromnier och Göran Nordlander, Professor i entomologi vid SLU.

Dagen i korthet

09.00 Per-Olof Wedin VD Sveaskog hälsar välkomna

Svenska Skogsplantors roll i en hållbar bioekonomi
Roger Johansson Affärsområdeschef Svenska Skogsplantor

Ny teknik för effektivare skogsföryngring. Somatisk embryogenes
Johanna Carlsson Industridoktorand Svenska Skogsplantor

Forskningen bakom Conniflex
Göran Nordlander Professor i entomologi SLU

Från koncept till kommersialisering. Conniflex i fullskalig produktion
Lena Sammeli Hållbarhetschef Sveaskog

Guidad rundvandring i Lugnets plantskola – Sådd, tillväxt och långnattning. Applicering av Conniflex. Packning av plantor.
Stefan Ivarsson & Pekka Jänkälä, Platschef respektive Bitr. platschef Lugnets plantskola

Långsiktigt arbete i skogen - Avtackningsceremoni för framstående medarbetare vid Lugnets plantskola.
Med deltagande av H.K.H. Prins Carl Philip

12.00 Avslutning och sammanfattning
Per-Olof Wedin, Roger Johansson

 

- - - - - - - - - - - - -

 

ÖVRIG INFORMATION - PRESS

Media är välkomna att närvara under hela besöket.

Anmälan krävs, för ackreditering, kontakta Tom Jägestedt, tom.jagestedt@skogsplantor.se,

010-544 97 30. Vänligen skicka anmälan senast 26 augusti.

 

Adress:

Lugnets Plantskola, Svenska Skogsplantor

Sigtunavägen 12

746 94 Häggeby

 

 

  

Publicerad: 2018-08-20