Lediga tjänster på Svenska Skogsplantor

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU och Svenska Skogsplantor söker en industridoktorand

Tjänsten som industridoktorand är ett samarbete med institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU och löper under 5 år, med start under våren 2019. Det övergripande målet för doktorandprojektet är att utveckla en mer hållbar plantproduktion. Du kommer att vara med och utveckla övervakning av skadegörare samt testa olika preparat och odlingsstrategier. Projektet ska öka kunskapen om patogena svampars spridnings- och infektionsbiologi, vilket är nödvändigt för att utveckla miljövänliga och hållbara strategier för att kunna kontrollera svampsjukdomar i skogsplantskolor.

Läs mer om tjänsten och ansök här

Reparatör till plantskolan i Trekanten

Vi söker dig som kan utföra service och reparationer av våra linjer och maskiner. Det handlar om förebyggande service inför driftsättning eller mer akuta reparationer när något i linjerna går sönder. Vidare kommer du att arbeta med reparationer av andra delar av verksamheten såsom bevattningsramper, långnattsanläggningar och växthus. Du kommer tillsammans med biträdande platschefen och övriga reparatörer planera och ansvara för att plantskolan är i fullgott skick. 

Läs mer om tjänsten och ansök här