Mittiamässan och Landsbygdens Sommarmöte

Svenska Skogsplantor deltar denna vecka både vid Mittiamässan i Ljusdal 24-25/8 och vid Landsbygdens Sommarmöte i Beth Bottnaryd 25/8

Vi träffar gärna dig och berättar mer om vad vi kan hjälpa dig med vid din nästa föryngring. Var sig det gäller markberedning, plantering, förädlade plantor eller skyddsbehandlingar. 

Välkommen förbi och prata föryngring med oss!

 

Mittia Går & Skog

Mittia Gård & Skog i Ljusdal har öppet fredan mellan kl 10-17 och lördag 10-16. Vi finns i monter A10.
Mer info på Mittias mässida.

 

Landsbygdens Sommarmöte - Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet arrangerar Landsbygdens Sommarmöte i Beth Bottnaryd utanför Jönköping på lördag 25/8 mellan kl 10-16.

Mer information på Hushållningssällskapets hemsida.
landsbyggdens sommardag

Publicerad: 2018-08-21