Skogsdag tema granbarkborre

På fredag och lördag 15-16/3 träffar du Svenska Skogsplantor i samband med Skogsstyrelsens skogsdag med tema granbarkborre vid Korrö hantverksby, Linneryd Småland.


Dagen fylls med information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborreangrepp. Besökarna får också kunskap om hur de kan förbättra skogarnas motståndskraft på lång sikt, både när det gäller skadeinsekter och andra skador som til exempel storm, brand och viltbete. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida http://bit.ly/2Cl8D27.

Publicerad: 2019-03-14