Kemiska skydd

En metod på väg att fasas ut

Kemiska skydd mot snytbagge har använts ända sedan 1940-talet, men redan på 1970-talet inleddes arbetet med att begränsa användningen. Idag är metoden på väg att fasas ut. Bara tre medel godkända av kemikalieinspektionen och för FSC®-certifierade företag finns inget godkänt kemiskt skydd som inte kräver dispens.

Insekticider

Svenska Skogsplantor säljer fortfarande plantor skyddsbehandlade med kemiska insekticider godkända av Kemikalieinspektionen. Insekticider är kemiska substanser som är särskilt giftiga för insekter. Idag finns två godkända insekticider. Det är Imprid Skog och Forester. Båda har gemensamt att de är magverkande, vilket innebär att de börjar verka först efter det att snytbaggen ätit av dem.

Binds i barken

Insekticiden binds i barken och när snytbaggen äter av barken får den i sig av insekticiden. Är plantan riktigt behandlad räcker det med att snytbaggen biter en gång i barken för att den ska sluta äta och sedan dö. Det innebär att om det finns snytbaggar så kommer det att ge skador på plantorna även om de är behandlade med insekticider.

Efterbehandling

Kemiska skydd är effektiva så länge substansen sitter kvar på plantan men effekten sitter i högst en säsong. Det är inte ovanligt att plantor som är behandlade med insekticider behöver en efterbehandling i fält för att ha skyddseffekt även andra året efter plantering.