Miljövänliga skydd

Fullgoda skydd mot skador

Kemiska skyddsmedel dominerade länge som skydd för skogsplantor, men sedan flera år tillbaka finns fullgoda miljövänliga alternativ som exempelvis Conniflex och Multipro. De miljövänliga alternativen delas ofta upp i beläggningsskydd och barriärskydd. Oavsett vilket man väljer ger de effektivt skydd samtidigt som de är miljövänliga och ger en sund arbetsmiljö.

Enligt den svenska skogsbruksstandarden FSC® tillåts inte användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket utan särskild dispens.