Behandling i fält

Gör plantorna mindre begärliga

Snytbaggeangrepp och viltbetning kan de första åren minska värdet på din nya skog. Det orsakar döda eller skadade plantor som ger sämre tillväxt.

Men ta det lugnt. Det finns hjälp att få. Efterbehandling med godkända kemiska skydd kan göra stor nytta.

Viltskydd

Stora stammar av klövvilt har ökat konkurrensen om födan i skogen. Olika trädslag reagerar olika på betning, men generellt orsakar betning lägre produktion, sämre kvalitet, och lägre vitalitet på plantorna. Viltbehandling är en lönsam åtgärd redan vid låga betesfrekvenser, och i många fall en förutsättning för en lyckad föryngring.

När man behandlar en planta gör man den mindre begärlig för viltet. Om det finns annan tillgänglig attraktiv föda så kommer en behandlad planta att ätas sist.

Två olika skydd

Vi erbjuder två olika medel för viltskydd. Arbinol och Trico som båda verkar bortstötande vid betning.

Behandling kan ske både höst och vår och har ingen inverkan på plantans tillväxt.

Viltskyddet sprutas på plantan, oftast med ryggspruta, och behöver torka vilket gör att medlet inte bör appliceras vid risk för regn.

Snytbaggeskydd

Snytbaggen är en allvarlig skadeinsekt som framförallt angriper de unga och känsliga barrträdsplantorna. Det gör den genom att gnaga av den tunna barken och utan den skyddande barken dör plantan.

Om du planterat plantor med kemiskt snytbaggeskydd kan det vara nödvändigt att göra en efterbehandling i fält. Plantor som är behandlade med vissa typer av insekticider kan behöva en efterbehandling i fält för att ha full skyddseffekt även andra året efter plantering.

Därför erbjuder vi efterbehandling med insekticider. Insekticiderna sprutas på med en vanlig ryggspruta av vår specialutbildade personal.

Låt oss göra jobbet!

Vi kan utföra behandlingen så att du kan fokusera på annat! Du kan också välja att köpa medlen hos oss och själv göra efterbehandlingen.

Kontakta kundansvariga