Plantering

Gör rätt från början

Plantering är den vanligaste metoden vid skogsföryngring och fungerar på i princip alla marker. Men för att resultatet ska bli lyckat gäller det att välja rätt. Rätt planta, rätt tid, rätt skötsel och rätt plantering.

Vi hjälper dig att göra de rätta valen.

Rätt planta

Vi hjälper dig att välja rätt typ av planta beroende på klimatet på växtplatsen, bördighet, konkurrens från annan växtlighet samt risk för angrepp från snytbagge och viltbetning.

Rätt tid

Vår eller höst? Bästa tid för plantering är på våren så fort tjälen släppt och marken är fuktig. Plantering på hösten, i augusti och september, är också ett fullgott alternativ som har sina fördelar. Undvik dock att plantera under högsommaren då plantorna kan torka.

Rätt skötsel

En lyckad plantering kräver plantor i bästa möjliga kondition. Det är viktigt att plantorna sköts rätt från utlämning till plantering, för att skydda dem från uttorkning och andra skador.

Rätt plantering

Principen är att plantan ska sitta djupt, högt i torvan och långt från annan vegetation. Plantan ska planteras omgiven av mineraljord för att minska skador av snytbagge. Helst i en omvänd torva med mineraljord för hög tillväxt.

Låt oss göra jobbet!

Om du låter oss göra planteringsarbetet så garanterar vi en lyckad föryngring!
Planta i backen med garanti!

Läs mer om vår föryngringsgaranti

Vill du veta mer?

Kontakta kundansvariga