Odlingskassett skogsplantor stora täckrotsplantor

Taimityypit

Oikeanlaiset, maaperääsi sopivat taimet

Millaiset taimet valitset ja kuinka metsää hoidetaan vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Nyt tehdyt oikeat toimet tuovat hyödyn tulevaisuudessa. Svenska Skogsplantor tarjoaa käyttöösi ainutlaatuiset osaamisresurssit. Käytä niitä hyödyksesi jo taimityypin valinnassa. Tässä lyhyt tiivistelmä tavallisimmista taimityypeistä. Jos haluat tietää lisää tai esittää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Tilaa taimet tästä Ota yhteys asiakasvastaavaan

Paakkutaimi

Paakkutaimet ovat useimmiten luonnollinen valinta metsänuudistukseen. Ruotsin pohjois- ja keskiosissa se on itsestään selvä valinta. Etelä-Ruotsissa, jossa muun kasvillisuuden synnyttämä kilpailu on liian voimakasta, voi siirtyä toiseen taimityyppiin.

Paakkutaimet ovat suurin yksittäin tuotteemme, se on myös helpoin ja nopein taimityyppi istuttaa. Ne ovat yleensä pienempiä kuin avojuuritaimet. Toimitettavat taimet ovat 1–1,5-vuotiaita, niiden juuria ympäröi turvepaakku, jossa olevat lukuisat juurikarvat varmistavat taimen kasvulle hyvän alun.

Perinteisesti taimia löytyy monissa erilaisissa järjestelmissä, kasvatusruukkujensa mukaan nimettyinä. Kaikki kasvatusjärjestelmämme ovat moderneja, ns. avoimia järjestelmiä. Avoimessa järjestelmässä (Svepot Air, Planta 80, Starpot) juuret ohjataan kasvamaan ruukunseinämän aukkoja/lovia kohti, juuret leikataan niiden tullessa kosketuksiin ruukkujen välissä olevan ilman kanssa. Tämä antaa taimille hyvin haarautuneen juuriston, jonka ansiosta ne juurtuvat nopeammin istutusalueelle.

Istutustyössä paakkutaimilla ylletään korkeaan tuottavuuteen, taimet juurtuvat nopeasti ja työ tulee helposti tehdyksi oikein!

Svepot Air 90 metsämänty Conniflex

Svepot Air 90 metsämänty Conniflex

Avojuuritaimi

Avojuuritaimet sopivat ravinteikkaaseen maaperään, jossa muun kasvillisuuden synnyttämä kilpailu on voimakasta. Avojuuritaimet soveltuvat myös täydennysistutukseen.

Avojuuritaimi on elinvoimainen ja kestävä taimi, jota kasvatetaan avomaalla 3–4 vuotta. Kylvötaimet saavat olla kylvöalustassaan 1,5–2 vuotta, minkä jälkeen ne uudelleenistutetaan (koulitaan) pidemmin keskinäisin välimatkoin, jotta ne voivat kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavan 1–2 vuoden jakson jälkeen taimet nostetaan, lajitellaan, pakataan ja toimitetaan tilaajille.

Luonteenomaista taimelle on paljaat, hyvin haarautuneet juuret, joissa on paljon juurikarvoja.

Avojuuritaimi metsäkuusi

Avojuuritaimi metsäkuusi

TePlus

TePlus sopii ennen muuta maaperään, jossa muun kasvillisuuden taholta tuleva paine on kova. TePlus kestää lisäksi paremmin tukkimiehentäin hyökkäyksiä eikä ole niin altis villieläimille.

TePlus-taimessa yhdistyvät avojuuritaimen ja paakkutaimen parhaat ominaisuudet. Sitä kasvatetaan kuin pientä paakkutaimea, mutta koulitaan avojuuritaimeksi ja kasvaa avomaalla yhden tai kahden vuoden ajan. TePlus on ensi sijaisesti vaihtoehto avojuuritaimille. Ero on siinä, että TePlus-taimella on yhtenäisempi juuristo, mikä tekee siitä helpomman käsitellä ja sen myötä istutustyö on vaivattomampaa. Sillä on myös aktiivisemmat juurikarvat, mikä aikaansaa paremman tasapainon juuren ja latvan välille. Taimi myös juurtuu nopeammin istutusalueelle.

TePlus 1,5 metsäkuusi

TePlus 1,5 metsäkuusi