Organisasjon


Svenska Skogsplantor er et forretningsområde i Sveaskog. Vi bedriver frøproduksjon, plantedyrking og salg av skogplanter.

Virksomheten er geografisk inndelt i to ulike resultatområder samt forretningsutvikling. Virksomheten støttes av funksjonene Virksomhetsutvikling, HR, Økonomi, Dyrking, Teknologi, Juridisk og Markedsføring.