Höstplantering

Bästa tid för plantering anses traditionellt vara våren, men plantering på hösten har sina fördelar. Plantorna får en bra start eftersom du undviker försommartorkan, och när våren sedan kommer har plantorna hunnit rota sig ordentligt och kommer snabbt igång med tillväxten.

Fem fördelar med höstplantering

 1. Höstplantering är ett bra alternativ i områden med försommartorka.
 2. Tidig höstplantering augusti samt början av september medför en bra start för plantorna eftersom luftfuktigheten och marktemperaturen är hög.
 3. Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt och snabb etablering.
 4. Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.
 5. Plantorna står beredda att börja växa direkt den kommande våren.

Lämplig planteringstid på hösten

  Augusti September Oktober November
Barrot/TePlus
Gran
Ej lämpligt* Bra** Bra Bra
Täckrot
Gran
Mycket bra Bra Bra Bra
Täckrot
Tall
Mycket bra Bra Bra Bra

* Problem med logistik/plantvård
** Från slutet av september

Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som långvarig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.

Att tänka på vid höstplantering 
 • Plantera inte på finjordrika eller fuktiga marker på grund av risken för uppfrysning. 
 • Höstplantorna levereras inte fryslagrade, utan i växt direkt från plantskolan. För plantor i växt är plantvården extra viktig.  
 • Plantera så snabbt som möjligt.  
 • I början av hösten måste speciellt barrot och TePlus planteras omedelbart efter leverans. Undvik att plantorna ligger i säckarna under hösten.  
 • Täckrot gran bör vara långnattsbehandlade för att undvika frostskador på hösten.  
 • Ökad risk för viltskador och frosttorka. Komplettera eventuellt med viltskyddsbehandling.