Höstplantering

Plantering på hösten har sina fördelar. Plantorna får en bra start eftersom du undviker försommartorkan, och när våren sedan kommer har plantorna hunnit rota sig ordentligt och kommer snabbt igång med tillväxten.

Fördelar med höstplantering

  1. Höstplantering är ett bra alternativ i områden med försommartorka.

  2. Tidig höstplantering augusti samt början av september medför en bra start för plantorna eftersom luftfuktigheten och marktemperaturen är hög.

  3. Höstplantering ger bra förutsättningar för god rottillväxt och snabb etablering.

  4. Höstplantering förlänger planteringssäsongen och kapar säsongstoppar.

  5. Plantorna står beredda att börja växa direkt den kommande våren.

Lämplig planteringstid

  Aug Sep Okt Nov
Barrot/TePlus
Gran
Ej lämpligt* Bra** Bra Bra
Täckrot
Gran
Mycket bra Bra Bra Bra
Täckrot
Tall
Mycket bra Bra Bra Bra

* Problem med logistik/plantvård
** Från slutet av september

Plantering i augusti samt första hälften av september ger en god rotetablering redan på hösten och innebär bra tillväxt kommande säsong.

Plantering i oktober och november fungerar som långvarig jordslagning. Plantan startar tidigt på våren.

Tänk på det här 
  • Höstplantor levereras i växt, plantvården är därför extra viktig. Planteras så snabbt som möjligt.

  • Plantera inte på finjordrika eller fuktiga marker på grund av risken för uppfrysning.

  • Barrot och TePlus måste planteras omedelbart efter leverans. Undvik att plantorna ligger i säckarna.

  • Täckrot gran bör vara långnattsbehandlade för att undvika frostskador på hösten.

  • Ökad risk för viltskador och frosttorka. Komplettera eventuellt med viltskyddsbehandling.