MultiPro

Multipro är en specialdesignad, miljövänlig papphylsa som skyddar plantan mot snytbagge de första åren.

MultiPro är ett effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge, främst avsett för barrots- och TePlus-plantor. Denna skyddsmetod använder en specialdesignad papphylsa som skyddar plantan mot snytbagge under de första åren i fält. Hylsan faller därefter gradvis sönder, utan att plantans fortsatta tillväxt hindras. 

MultiPro-hylsan träs på plantan redan i plantskolan och plantorna levereras ut till kund packad i kartong. Plantorna är då rotbeskurna och kartongen anpassad för att kunna bäras med ut på hygget – allt för att uppnå en säker plantvård och en effektiv planthantering. Tidsstudier utförda av SkogForsk visar att plantor med MultiPro planteras med samma prestation som konventionella plantor.

Miljövänligt

MultiPro är ett mekaniskt skydd, helt utan insektsdödande kemikalier. Tester utförda vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, visar att denna miljövänliga metod har lika stor skyddseffekt mot snytbagge som kemikalieskydden. Till följd av myndighetsbeslut och frivillig FSC®-certifiering håller det svenska skogsbruket på att fasa ut användningen av kemiska snytbaggeskydd. Därför är MultiPro ett klokt val för dig och din skog.