Plantpriser 2020

Gran, tall och contorta

  Benämning / Tillväxtvinst* Obehandlad Conniflex
Liten täckrot
SA30
Standard / 5-14% 1,65 2,15
  Premium / 15-19% 1,80 2,30
  Elit / >20% 2,00 2,30
Medelstor täckrot
P80
Standard / 5-14% 2,15 2,85
  Premium / 15-19% 2,40 3,10
  Elit / >20% 2,65 3,35
Medelstor täckrot
S50 & SA55
Standard / 8-14%   3,28
  Premium / 15-19%   3,58
  Elit / >20%   3,93
Stor täckrot
SA90, S75 & PLEK81
Standard / 5-14%   4,75
  Premium / 15-19%   5,10
  Elit / >20%   5,60
Xtra stor täckrot
SA115
Standard / 8-14%   5,45
  Premium / 15-19%   5,85
  Elit / >20%   6,35

 

  Benämning/ Tillväxtvinst* Obehandlad Inkl. mek. skydd
Normal barrot Standard / 5-14% 3,40 4,80
  Premium / 15-19% 3,55 4,95
Stor barrot
(endast gran)
Standard / 8-14% 4,40 5,80
  Premium / 15-19% 3,65 5,05
TePlus Standard / 8-14% 4,40 5,80
  Premium / 15-19% 4,55 5,95
Stor TePlus
(endast gran)
Standard / 8-14% 4,45 5,85
  Premium / 15-19% 4,65 6,05

 

Pris övriga trädslag

Trädslag Ålder/system Pris från
Hybridlärk 1/1 7,95
Sibirisk lärk täckrot 5,20
Sitka 2/1 5,50
Sitka täckrot 5,30
Douglas 1/1 7,70
Klibbal 1/1 6,10
Vårtbjörk 1/1 6,20
Glasbjörk 1/1 6,20
Bok 2/0 7,70
Hybridasp täckrot 11,50
Skogsek 1/1, 2/0 7,70
Jättepoppel 1/0 9,90

 

Pris gäller kr/planta exklusive moms, för köp av minst 1 000 plantor

* Med tillväxtvinst menar vi tillväxt vid optimal användning jämfört med lokalt beståndsfrö.