Resultatområde Syd

Roger Unbeck

Roger Unbeck

Försäljningschef/Nyckelkundsansvarig RO Syd

Telefon: 0372-352 36

roger.unbeck@skogsplantor.se

Lars Bengtsson

Kundansvarig

Mobil: 070-23 87 614

Stationeringsort: Lagan

Område: Hallands län och del av Skåne

lars.bengtsson@skogsplantor.se

Håkan Bernfort

Håkan Bernfort

Kundansvarig

Telefon: 0582-68 69 84

Stationeringsort: Mjölby

Område: Östergötland

hakan.bernfort@skogsplantor.se

Anders Elling

Anders Elling

Kundansvarig

Telefon: 0480-382 83

Stationeringsort: Trekanten

Område: Blekinge del av Skåne och del av Kronobergs län

anders.elling@skogsplantor.se

Andreas Jönsson

Andreas Jönsson

Kundansvarig

Telefon: 0480-382 84

Stationeringsort: Trekanten

andreas.jonsson@skogsplantor.se

Jan Olsson

Kundansvarig

Telefon: 0498-24 40 66

Stationeringsort: Hejdes

Område: Gotland

jan.olsson@skogsplantor.se

Per Timander

Kundansvarig

Telefon: 010-5449534

Stationeringsort: Skövde

Område: Västra Götalands län (utom Bohus och Dalsland)

per.timander@skogsplantor.se