Sveaskogin tietosuojakäytäntö

Sveaskog Förvaltnings AB organisaationumero 556016-9020 ja rekisteröity osoite Torsgatan 4, SE-111 23 Tukholma, käsittelee henkilötietoja toiminnassaan, johon sisältyvät myös Mörrums Kronolaxfiske ja Svenska Skogsplantor. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja Sveaskog käsittelee ja missä tarkoituksissa sekä mitä oikeuksia sinulla on ja mitä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia Sveaskogilla on. Huomaathan, ettei Sveaskog voi tarjota sinulle palveluitaan ilman, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sveaskogin suorittaman ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käsittelyn rekisterinpitäjä on Sveaskog. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä Sveaskogiin alla kohdassa 4 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

1. Meillä tapahtuva henkilötietojen käsittely

Uutiskirjeiden tai lehden lähetys ja tilaus
Keräämme henkilötietojasi nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja osoitteen muodossa voidaksemme lähettää sinulle tiedotteita ja tarjota uutiskirjeidemme tai lehtemme tilauksen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen tiedotteiden hallinnoimiseksi ja tilauksen tarjoamiseksi.

Erityyppiset ostot
Erityyppisten ostojen yhteydessä keräämme henkilötietojasi nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja maksutietojen muodossa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen ja lakisääteinen velvoite. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen kanssasi tekemämme ostosopimuksen täyttämiseksi ja niin kauan kuin se on ehdottoman lain mukaan välttämätöntä voidaksemme auttaa sinua esimerkiksi reklamaatio- ja takuuasioissa.
Kun lähetät meille sähköpostia verkkosivuston kautta esim. esittääksesi näkemyksesi tai kysymyksen
Kun lähetät meille sähköpostia verkkosivuston kautta esim. esittääksesi näkemyksesi tai kysymyksen, keräämme henkilötietojasi nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja osoitteen muodossa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen sähköpostitse alulle panemasi asian käsittelemiseksi.

Osallistuminen konferensseihin, seminaareihin tai muihin tapahtumiin
Osallistuessasi konferensseihimme, seminaareihimme ja muihin tapahtumiimme keräämme henkilötietojasi nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen sekä ääni- ja kuvatallenteiden muodossa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen osallistumisesi hallinnoimiseksi sekä tapahtumamateriaalin julkaisemiseksi markkinointitarkoituksessa.

Kun haet avointa työpaikkaa
Hakiessasi avointa työpaikkaa Sveaskogilta keräämme henkilötietojasi nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja osoitteen muodossa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Hakuasiakirjoissasi olevia henkilötietoja käsitellään rekrytoinnin keston ajan ja kaksi vuotta sen jälkeen. Spontaaneja työhakemuksia ja niissä olevia henkilötietoja käsitellään 12 kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan.

Kun teet kanssamme sopimuksen, esim. käyttöoikeussopimuksen, palkkion alaisen palvelun toimittamisesta Sveaskogille tai sponsoroinnista
Tehdessäsi Sveaskogin kanssa sopimuksen (esim. käyttöoikeussopimuksen) palvelun toimittamisesta Sveaskogille palkkiota vastaan tai sponsoroinnista keräämme henkilötietojasi nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja maksutietojen (esim. pankkikortin numero) muodossa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen ja/tai lakisääteinen velvoite. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Lakiin perustuvat tiedustelut ja vahinkojen ehkäiseminen
Sveaskog käsittelee henkilötietojasi nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja maksutietojen (esimerkiksi pankkikortin numero) muodossa vastatakseen lakiin perustuviin tiedusteluihin (kuten kotietsintä, tuomioistuimen päätös, haaste tai vastaava) tai kun se on välttämätöntä petoksen tai muun rikollisen toiminnan paljastamiseksi tai estämiseksi tai siihen puuttumiseksi suojataksemme itseämme, sinua ja muita käyttäjiä, mukaan lukien osana asiaa koskevan lain vaatimaa tutkintaa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoite, sopimuksen täyttäminen ja/tai oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen lakiin perustuviin tiedusteluihin vastaamiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Kameravalvonta
Sveaskog käyttää kameravalvontaa osassa toimistotilojaan tai niiden läheisyydessä ja muissa kiinteistöissä, joissa Sveaskogilla on toimintaa. Kameravalvonta tapahtuu tallentamalla kuvaa ja poikkeustapauksissa tallentamalla sekä ääntä että kuvaa. Kameravalvonta on henkilötietojen käsittelyä, ja se tapahtuu rikosten ehkäisemiseksi ja/tai niistä syytteeseen asettamiseksi ja riistan valvomiseksi. Molemmissa tapauksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Rikosten ehkäisemiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen rikosepäilyyn liittyvän asian hoitamiseksi. Ellei ole kyse rikosepäilystä, henkilötietoja käsitellään enintään 60 päivää. Sveaskogin riistavalvonnassa käsiteltävät henkilötiedot poistetaan heti paljastumishetkellä, mutta viimeistään viiden päivän kuluessa. Sveaskog on rajoittanut pääsyä kameravalvonnan henkilötietoihin siten, että niihin saavat tutustua vain nimetyt, vaitiolovelvollisuuden piirissä olevat henkilöt.

Henkilötietojen käsittely whistleblowing-toiminnossa
Jollet päätä pysyä nimettömänä, Sveaskog käsittelee henkilötietojasi nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muodossa voidakseen ottaa kantaa whistleblowing-toiminnon kautta jätettyihin ilmoituksiin ja tutkia, ovatko Sveaskogiin liittyvät henkilöt osallistuneet vakaviin väärinkäytöksiin tai epäkohtiin, jotka koskevat esimerkiksi kirjanpitoa, sisäistä kirjanpidon valvontaa, tilintarkastusta, lahjonnan ehkäisyä, pankki- ja finanssitoimen rikollisuutta tai muita vakavia väärinkäytöksiä, jotka kohdistuvat organisaation keskeisiin intresseihin tai yksilöiden elämään ja terveyteen.
Käyttöoikeus, jota pääsy whistleblowing-toiminnon henkilötietoihin vaatii, on erittäin rajattu siten, että henkilötietoihin saa tutustua vain muutama nimetty henkilö. Näitä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, ja väärinkäytöksistä ilmoittajilla on tietyin edellytyksin myös tietty lain suoja, kuten että työnantaja ei saa ryhtyä kostotoimiin epäkohdista varoittanutta työntekijää kohtaan. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely on sallittua vain silloin, jos ne ovat välttämättömiä ajankohtaisen väärinkäytösilmoituksen selvittämiseksi ja arvioimiseksi. Kun väärinkäytösilmoituksen käsittely on päättynyt, Sveaskog poistaa kaikki henkilötiedot, joita ei ole säilytettävä oikeudellisen velvollisuuden vuoksi.

2. Pääsy henkilötietoihisi

Sveaskog jakaa henkilötietosi palveluntarjoajille, jotka toimittavat IT-järjestelmämme ja auttavat meitä uutiskirjeiden lähettämisessä sekä muissa hallinnollisissa tehtävissä. Sveaskog voi tarvittaessa jakaa henkilötietosi myös toimivaltaisille viranomaisille, kuten poliisille, oikeuslaitokselle tai asianomaisille valvontaviranomaisille.

3. Oikeutesi

Sinulla on rajoittamaton oikeus rajoittaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa mahdollinen antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, ja voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä – suoramarkkinointia lukuun ottamatta – muilla oikeusperusteilla.
Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja pyytää meitä korjaamaan, oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan henkilötietojasi tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Sinulla on oikeus saada kopio sinusta käsittelemistämme henkilötiedoista maksutta yhden (1) kerran vuodessa. Jos haluat pyytää lisäkopioita, saatamme veloittaa siitä hallintokuluihin perustuvan kohtuullisen maksun.

Jos henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimuksen täyttäminen, sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa, että voit saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Yhteystiedot

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai kysyä henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen legal@sveaskog.se tai soita numeroon +46 771 787 000. Ilmoita koko nimesi ja huomaa, että saatat joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin pyyntösi voidaan käsitellä.
Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen asianomaiselle tietosuojan valvontaviranomaiselle.

5. Tiedotus muutoksista

Jos teemme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, ilmoitamme siitä sinulle kuulutuksella osoitteessa www.sveaskog.se. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä sinulle lisäksi olosuhteisiin nähden sopivalla tavalla, ja jos sitä lain mukaan vaaditaan, pyydämme sinulta suostumusta.