Käsittelyt

Ympäristöystävällisellä tavalla taimiasi suojellen.

Suurimpia uhkia tehokkaalle havupuumetsien uudistamiselle Ruotsissa ovat vahinkoa aiheuttavat hyönteiset, ennen muuta tukkimiehentäi (Hylobius abietis). Tämä hyönteinen on toisinaan aiheuttanut hakkuualueella tuhon, jossa yli 80 % taimista on kuollut. Tuhot tapahtuvat tavallisimmin kuoriaisten parveiluaikoina. Tällaisia joukkoesiintymisiä on kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Hyökkäyksen riski on suurimmillaan ensimmäisenä hakkuunjälkeisenä vuotena, sen jälkeen se pienenee vähitellen kadotakseen kokonaan kolmantena hakkuunjälkeisenä vuonna. Tukkimiehentäi levittäytyy koko ajan pohjoisemmaksi.

Taimia voidaan suojella tuhohyönteisten hyökkäyksiltä monin eri tavoin: Hyvä maanmuokkaus, joka paljastaa kivennäismaan, kivennäismaahan istuttaminen, vanhempien ja vastustuskykyisempien taimien käyttäminen, sekä kemiallinen tai mekaaninen suojaaminen.

Nykyisin käytetään enemmän mekaanista (pinnoite tai taimisuoja) kuin kemiallista suojaamista. Svenska Skogsplantor on jo vuodesta 2010 toimittanut miljoonia Conniflex-pinnoitteella käsiteltyjä taimia. Omat monivuotiset kenttäseurantamme, jotka SLU on tehnyt, osoittavat suojausvaikutuksen olleen erittäin hyvän kahden vuoden ajan. Menetelmä on ympäristöystävällinen ja yhtä tehokas kuin kemialliset torjunta-aineet.