Tutkimus ja kehitys

Johtavaa kehitystyötä sinun hyödyksesi.

Svenska Skogsplantor on maan johtava yritys metsänuudistukseen liittyvissä palveluissa ja taimien tuotannossa. Koko maan kattavan asiantuntijaorganisaatiomme ja hyvän paikallistuntemuksemme ansiosta voimme tarjota sinulle taimista oikeita neuvoja asuinpaikastasi riippumatta. Nyrkkisääntö on kuitenkin se sama – ”mitä jalostetumpi, sen parempi”.

Tutkimukset osoittavat, että jo 1. ja 2. vaiheen viljelys sisältää huomattavia etuja verrattuna jalostamattomaan materiaaliin, ja että valiosiemenet voivat lisätä kasvua jopa 24 %. Nämä uudempien vaiheiden taimet tosin ovat jonkin verran standarditaimia kalliimpia, mutta saatava hyöty kyllä korvaa sen nopeasti. Valiosiemenet merkitsevät lisääntynyttä kasvua, kasvun lyhyempää kiertoaikaa ja sitä, että nettonykyarvolaskelma osoittaa lyhyessä ajassa plussaa. Jonkin verran kalliimmat taimet tuovat varsin mukavasti voittoa.  

Johtava asema on meille kunnia-asia. Siksi toimimme useilla eri aloilla kehittämällä tuotteitamme ja palvelujamme. Päivittäisessä työssämme Lean-hanketyypin puitteissa pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintojamme kasvattaaksemme asiakkaalle syntyvää lisäarvoa kaikissa vaiheissa. Osallistumme lisäksi moniin ulkoisiin hankkeisiin, joista ajankohtaisia ovat:  

Siemenalkioiden monistus

Siementen perinteinen massatuotanto taimien kasvatuksessa tapahtuu siemenviljelyksillä. Siemenviljelykset on kustannustehokas tapa tuottaa jalostettua siementä, ensimmäinen siemensato saadaan kuitenkin vasta n. 15 vuoden kuluttua viljelyksen perustamisesta. Pitkän aikavälin jalostus, jota Skogforsk vie eteenpäin 7–8 %:n vauhdilla (0,5 % per vuosi), vaatii tuon ajan, mikä tarkoittaa sitä, että olemme aina jalostuksen eturintamassa. Siemenalkioiden monistus (SE) on menetelmä, jolla parasta jalostuksella saatavaa materiaalia lisätään kasvullisesti. Se tarkoittaa pysymistä aina jalostuksen eturintamassa, jolloin markkinoille saadaan ehdottomasti parasta metsänviljelymateriaalia paljon aikaisemmin kuin perinteisellä massatuotannolla.   

SE-prosessi alkaa siemenen solukkoviljelyn (solut, joista on tarkoitus tulla taimi) käynnistämisellä. Solukkoviljelyä lisätään ravintoalustalla, ja 8–9 viikon kuluttua monistetut alkiot ovat kehittyneet. Valmiit alkiot kerätään ja kasvatetaan pieniksi taimiksi, jotka istutetaan turveruukkuihin myöhempää taimitarhaviljelyä varten. Toistaiseksi menetelmä toimii parhaiten kuusella, tarvitaan vielä lisää tutkimus- ja kehitystyötä, jotta SE:llä saataisiin myös männyntaimia. Jalostuksen eturintamassa pysymisen ansiosta meillä on nyt SE-taimia, jotka kasvavat 35–40 % vastaavia paikallisia, jalostamattomia metsikkösiemeniä paremmin.   

Lisää kuusensiemeniä - tutkimusohjelma

Yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Föreningen Skogsträdsförädling -yhdistys, metsätalouden tutkimusinstituutti Skogforsk, Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Lundin yliopisto, Uppsalan yliopisto sekä metsäyhtiöt Sveaskog/Svenska Skogsplantor, SCA, Holmen, Bergvik ja Södra. Painopistealueina ovat kukinnan lisääminen kuusensiemenviljelyksillä ja käpyihin tuholaisten taholta kohdistuvien uhkien torjuminen. Viimeksi mainitut ovat tietyillä maantieteellisillä alueilla aiheuttaneet siemenpulan, joka tällä hankkeella pyritään korjaamaan. Käynnissä 2017–2022.

SE-taimituotannon automatisointi

Yhteistyöhanke, jossa ovat mukana biotekniikkayritys SweTree Technologies, Sveaskog/Svenska Skogsplantor, Holmen, Bergvik ja Södra. Hankkeen tarkoituksena on automatisoida siemenalkioiden monistuksella (SE) saatavien taimien tuotanto, käytettävästä tekniikasta lisää jäljempänä. Tavoitteena on käynnistää muutaman vuoden kuluttua teollinen tuotanto, jolla saadaan vuosittain 10 miljoonaa SE-taimea. Käynnissä 2006–

Kolmannen vaiheen siemenviljelysten perustaminen

Tässä hankkeessa on käytännössä mukana koko metsätalous. Tavoitteena on perustaa uusia siemenviljelyksiä runsaat 360 hehtaaria, jolta alalta saadaan markkinoille parasta metsänviljelysmateriaalia olevia taimia.

Sveaskog/Svenska Skogsplantor sijoittaa tähän hankkeeseen n. 75 miljoonaa kruunua, ja on näin suurin toimija runsaalla 50 %:lla viljelyksistä. Käynnissä 2003–2018.

Mukana metsägenetiikkaan, biotekniikkaan ja jalostukseen keskittyvässä tutkimuksessa

Svenska Skogsplantor on mukana teollisuuden tutkijakoulutuksessa ja on palkannut tutkijakoulutettavan Johanna Carlssonin. Tutkimushankkeessaan hän pyrkii selvittämään, kuinka ulkoiset tekijät, kuten typen ja sen eri muotojen saanti, säätelevät alkioiden kehitystä SE-prosessissa. Tavoitteena on lisääntyneen tiedon avulla optimoida metsätalouden taimien tuotantoon käytettävä SE-prosessi. Käynnissä 2012–2018.