Frøproduksjon

Svenska Skogsplantor har 110 frøplantasjer, totalt ca. 1000 hektar rundt om i Sverige, fra Tomelilla i sør til Boden i nord.

På disse plantasjene plukker vi kongler som vi bruker til å produsere frø i vår frøstasjon i Lagan. På denne måten kan vi produsere frø fra samme område som frøet senere skal brukes i.

Sporbarhet

Etter at en frøplantasje plantes, tar det 10–20 år før man kan begynne å høste konglene. Konglene plukkes på høsten i oktober/november. De pakkes i sekker, markeres med plantasjenavnet og legges på pall før de transporteres med lastebil til vår frøstasjon i Lagan.

Ved ankomst får hvert kongleparti med et såkalt frø-ID-nummer, en identifikasjon som følger konglene gjennom hele produksjonsprosessen for å sikre sporbarheten. Frø-ID-nummeret utgjør også artikkelnummeret i frølageret vårt.

Konglene sprekker opp

Det første produksjonssteget er å grovrense konglene fra nåler og kvister. Deretter legges konglene i et ettermodningslager for at åpningsmekanismen i konglen skal utvikles. Man varmer og tørker konglene i store «ovner», slik at de åpner seg. Dette blir kalt at konglene klenger (fra tysk «klingen» ettersom det klinger litt når de sprekker opp). Når konglene har klengt, tas frøene ut.

Frøet renses

På frøet sitter en liten vinge som naturen har skapt for at vinden skal føre frøet bort fra treet for å spre genene. Vingen er derimot i veien for oss når vi skal så frøet i planteskolene våre, så derfor fjerner vi den i neste steg. Etter avvingingen renses frøet med ulike metoder (sil, luft, vann) for å til slutt bli 100 % rent frø. Til slutt tørkes frøet til <6 % fuktinnhold før det pakkes i lufttette plastposer. Frøet lagres deretter en fryser ved -8° til det skal leveres.