Miljøvennlige beskyttelsesbehandlinger

Skader fra insekter er en av de større truslene mot effektiv foryngelse av bartrær i Norge, først og fremst den såkalte gransnutebillen (Hylobius abietis).

Det finnes for eksempler på felt som er rammet av over 80 % plantedød på grunn av nettopp gransnutebiller. Skadene oppstår først og fremst når de nyklekte billene gjør et såkalt næringsgnag. Totalt blir det gjort tre gnag per år: vår, sommer og høst. Risikoen for angrep er størst det første året etter trefelling, og synker deretter gradvis for å til slutt forsvinne tre år etter trefellingen. Gransnutebillen sprer seg stadig lenger nord.

Det finnes en rekke tiltak som kan beskytte plantene mot angrep: en god markberedning som blottlegger mineraljord, planting i mineraljord, bruk av eldre og kraftigere planter samt beskyttende behandlinger.

Siden lanseringen i 2010 har flere hundre millioner planter blitt behandlet med beleggbeskyttelsen Conniflex. Våre flerårige oppfølgninger i felten som utføres av SLU, viser svært god beskyttelseseffekt i to år. Metoden er miljøvennlig og like effektiv som bruk av kjemiske bekjempelsesmidler.

Kjemiske beskyttelsesmidler dominerte lenge som beskyttelse for skogplanter, men det i mange år eksistert fullgode miljøvennlige alternativer, som f.eks. Conniflex og Multipro. De gir effektiv beskyttelse samtidig som de er miljøvennlige og gir et sunt arbeidsmiljø. For FSC®- eller PEFC-sertifiserte aktører i Sverige er det ikke tillatt med bruk av kjemiske insektmidler fra og med 2020.

Om kjemisk beskyttelse mot gransnutebiller

Kjemisk beskyttelse har vært brukt siden 1940-tallet, og på 1970-tallet startet arbeidet i Sverige med å begrense bruken. I dag er metoden på vei til å bli faset ut. Bare ett middel er godkjent av den svenske Kemikalieinspektionen.

Insektmidler

Insektmidler er kjemiske substanser som er særskilt giftige for insekter. I dag finnes det bare ett preparat i Sverige, Forester, som er godkjent frem til 31.10.2020.

Imprid Skog hadde salgstillatelse frem til 30.09.2020 og brukstillatelse frem til 30.06.2021. Begge har til felles at de er magevirkende, noe som innebærer at de først begynner å virke etter at gransnutebillen har spist av stoffet.

For FSC®- eller PEFC-sertifiserte aktører er det ikke tillatt å bruke insektmidler fra og med 2020.

Svenska Skogsplantor har sluttet å behandle planter med kjemiske bekjempelsesmidler på sine planteskoler. I en overgangsperiode fortsetter handelen med kjemisk behandlede planter fra andre aktører.

Bindes i barken

Insektmidlene bindes i barken, og når gransnutebillen spiser av barken, får den i seg insektmiddelet. Er planten riktig behandlet, holder det at gransnutebillen biter en gang i barken for at den skal slutte å spise og deretter dø. Det vil si at plantene blir skadet dersom der er gransnutebiller, selv om de er behandlet med insektmidler.

Etterbehandling

Kjemisk beskyttelse er effektivt så lenge substansen sitter igjen på planten, men effekten sitter i høyst en sesong. Det er ikke uvanlig at planter som er behandlet med insektmidler, må etterbehandles i felten for å opprettholde beskyttelseseffekten, selv andre året etter planting.