Planting

Gjør det rett fra begynnelsen

Planting er den vanligste metoden for skogforyngelse og fungerer i prinsippet på alle marker. Men for å få et vellykket resultat gjelder det å velge rett. Rett plante, rett tid, rett forvaltning og rett planting.

Uansett om man planter selv eller gir oppdraget til noen andre, gjelder det å være nøye. Du finner noen råd nedenfor, og det finnes også noen plantetips som du kan laste ned og lese.

Rett plante

Vi kan hjelpe deg med å velge rett type plante avhengig av klimaet på vekstplassen, fruktbarhet, konkurranse fra andre planter samt risiko for angrep fra gransnutebillen og viltbeiting.

Rett tid

Vår eller høst? Tradisjonelt sett anses våren for å være den beste tiden å plante på, så snart frosten har sluppet taket og marken er fuktig. Men planting på høsten, i august og september, er et fullgodt alternativ og har sine fordeler.

Høstplanting pleier å dele skogeiere i to leire. Mange vet at det er en smart måte å sikre tilgang til de riktige plantene, unngå forsommertørke samt gi plantene god rottilvekst og rask etablering på. Andre peker på risiko for viltskader og frosttørke. Men med kunnskap har du de riktige forutsetningene til å lykkes.

Når du planter om høsten, må du velge langnattsbehandlede planter som tåler frostnettene om høsten. Vær også nøye med markberedning, og bruk større planter jo kraftigere vegetasjonen er på stedet. Unngå finjordrike, lavtliggende og fuktige marker om du velger høstplanting. Du kan også velge å kjøpe planten behandlet med et viltbeskyttelsesmiddel for å redusere risikoen for viltskader.

Rett forvaltning

En vellykket planting krever planter i best mulig stand. Det er viktig at plantene behandles riktig helt fra utlevering til planting for å beskytte dem mot uttørking og andre skader.

Rett planting

Prinsippet er at planten skal sitte dypt, høyt i torven og langt fra annen vegetasjon. Planten skal plantes omgitt av mineraljord for å minske skader fra gransnutebillen. Helst i en omvendt torv med mineraljord for høy tilvekst.