Skogplanter med økt tilvekst og kvalitet

Du kan i høyeste grad påvirke verdien på skogen din helt fra start. Ved å velge de riktige plantene får du et forsprang som vokser med tiden. Derfor er det trygt å velge Svenska Skogsplantor.

Øk verdien på skogen din med opptil 24 %

Vårt viktigste mål er å sørge for at du får de best tenkbare plantene til skogen din. For å gjøre dette har vi over 1000 hektar med plantasjer og bruker alltid frømateriale som er tilpasset de spesielle forholdene i hver region. Det gir planter som er tilpasset etter klima, marktype og vanntilgang, og som dermed gir mest mulig tilvekst på markene dine.

Hvilke planter skal du velge?

Tommelfingerregelen er at «jo mer foredlet, jo bedre». Undersøkelser viser at plantasjefrø gir store gevinster sammenlignet med uforedlet materiale, og at elitefrø kan gi en økt tilvekst på opptil 24 %. Disse plantene koster selvsagt noen ører mer enn standard planter, men det tjener du raskt inn igjen. Elitefrø gir økt tilvekst, kortere omløpstid og at du raskt går i pluss. Ørene blir til tusenlapper. Bare kontakt forhandleren din, så får du hjelp til å regne ut hva riktig plante kan gjøre for akkurat din bestand.