Odlingskassett skogsplantor stora täckrotsplantor

Plantetyper

Hvilke planter du velger og hvordan skogen forvaltes, får effekt både på kort og på lang sikt. De rette tiltakene lønner seg både i dag og i morgen.

Det begynner allerede ved valget av plantetype. Her ser du et kort sammendrag av de vanligste plantetypene.

Dekkrotplanter

Dekkrotplanter er det naturlige valget for de aller fleste foryngelser. I Nord- og Midt-Sverige er det et selvsagt valg. I Sør-Sverige, hvor konkurransen fra annen vegetasjon er altfor stor, kan man vurdere en annen plantetype.

Dekkrotplanter er vårt aller mest populære produkt, og det er også det som er enklest og raskest å plante. De er vanligvis mindre enn barrotplanter. Ved levering er de 1–1,5 år gamle, og røttene er dekt av en torvklump med mye finrøtter som gir dem en bedre start der de plantes.

Tradisjonelt finnes plantene i en rekke ulike systemer. Alle dyrkingssystemene våre er moderne, såkalte åpne systemer. I åpne systemer styres røttene mot åpninger/sprekker i krukkeveggen hvor røttene beskjæres når de kommer i kontakt med luften mellom krukkene. Dette gir plantene et godt forgrenet rotsystem og en raskere etablering på stedet.

Dekkrotplanten gir høy produktivitet i plantingen, den etablerer seg raskt og det er lett å gjøre det på riktig måte! 

Furu med Conniflex

Furu med Conniflex

Barrot

Barrotplanter passer til fruktbare marker med mye konkurranse fra annen vegetasjon. Barrotplanter er også egnede ved hjelpeplanting.

Barrotplanten er en kraftig og hardfør plante som dyrkes på friland i 3–4 år. Plantene står i såsengen i 1,5–2 år. Deretter plantes de om (omskoleres) med større innbyrdes avstand for at de skal utvikle seg på best mulig måte. Etter ytterligere 1–2 år er plantene ferdig tatt opp, sortert, pakket og levert. Det er karakteristisk for planten at røttene er bare og at de er godt forgreinede med mange finrøtter. 

Barrot gran

Barrot gran

TePlus

TePlus passer fremfor alt på marker med mye press fra andre vekster. TePlus motstår dessuten gransnutebilleangrep bedre og er mindre utsatt for viltbeiting.

TePlus er en plante som kombinerer de beste egenskapene fra både barrot- og dekkrotplanter. Den dyrkes frem som en liten dekkrotplante, men omskoleres til en barrotplante og vokser på friland i et til to år. TePlus er først og fremst et alternativ til barrotplanter. Forskjellen er at TePlus har et mer samlet rotsystem som gjør den lettere å håndtere og underletter plantingen. Den har også flere aktive finrøtter, noe som gir en bedre balanse mellom rot og krone. Det gjør også at planten etablerer seg raskere på stedet. 

TePlus 1,5 gran

TePlus 1,5 gran