Markberedning

Et must før hver planting

For å lykkes med en planting er det i de aller fleste tilfeller nødvendig å forberede med markberedning. Da får plantene en best mulig start og man reduserer risikoen for skader fra gransnutebillen.

Hovedformålet med markberedningen er å skape gode plantepunkter hvor planten slipper konkurranse om areal, næring og vann. Markberedningen gjør også plantingen enklere.

Høyere marktemperatur

Med mindre markvegetasjon varmes også marken opp lettere, som gir en høyere marktemperatur. Og en høyere marktemperatur bidrar til mindre risiko for frost.

Med markberedning og høyere marktemperatur øker også næringsomsetningen. Det blir helt enkelt mer næring for plantene. Og sist, men ikke minst: Med markberedning blir det mer åpen mineraljord, og der trives ikke gransnutebillen.

Sju grunner til markberedning:

  • enklere å plante
  • mindre konkurranse fra andre vekster
  • mindre risiko for angrep fra gransnutebiller
  • høyere marktemperatur og jevnere mikroklima
  • jevnere fuktighet
  • mindre frostrisiko
  • bedre næringstilgang