Planting – tips og råd

På denne siden har vi samlet noen gode råd som er verdt å ta i betraktning når du skal plante.

Dekkrotplanter

Dekkrotplanter brukes på markberedte felt og mindre fruktbare marker hvor vegetasjonen ikke er så kraftig.

Oppbevaring

Husk at plantene er ferskvare. Unngå derfor lagring og la aldri plantene ligge i solen. Om du likevel blir forsinket, bør du oppbevare kartongene så svalt som mulig eller i skygge.

Opptining

Fryselagrede planter må tines før planting. Tin langsomt i skyggen. Påskynd aldri opptiningen ved å stille plantene i direkte sollys. Sørg for at lufthullene i kartongen er åpne, men ikke åpne lokket før plantene er tint. La ikke plantekartongene stå igjen på pallen under opptiningen, men ta pallen fra hverandre og legg kartongene ut på bakken slik at alle plantene tiner samtidig. Etter omtrent en uke er torvklumpen tint opp og plantene er klare til planting. Husk å åpne lokket på kartongene umiddelbart etter opptining.

Forpakning

Plantene leveres i en bølgepappkartong. Planter som hviler i kartong gir mange fordeler! Plantene er ikke like sensitive, ingen toppskudd som risikerer å bli brutt av. Kartongen gir plantene gode forutsetninger for å tine opp i riktig takt. Lite behov for pleie av plantene, krever ingen vanning. Emballasjen gjør hele logistikkjeden enklere, fra vinterlagring til ut på feltet. Antall planter per kartong varierer med dyrkingssystem og størrelse på plantene. Kartongen gjenvinnes som bølgepapp i henhold til retningslinjene i den respektive kommunen.

Planting

Plantene må plantes så snart som mulig etter at de er tint opp. Plantene trenger som regel ikke å vannes før etter ca. 5–6 dager etter opptiningen. Presser man torvklumpen til en dekkrotplante i hånden, skal det alltid renne ut vann.

Ved planting i omvendt torv med mineraljorddekke skal torvklumpen helst nå gjennom i underliggende mark for å sikre vannforsyning til planten.

Plantepunkter med minst 10 cm omgivende mineraljord gir planten god beskyttelse mot gransnutebiller.

Bruk riktig planteteknikk. Det er viktig at nivået på planterøret er riktig innstilt, slik at plantene får rett plantedybde. Torvklumpen skal aldri være synlig etter planting, og det er alltid bedre å plante for dypt enn for grunt.

Kontroller plantingen din regelmessig ved å ta prøver av arealet. Sett ned en pinne. Bruk en snor som er 5,64 meter, og beregn antall godkjente planter innenfor sirkelarealet som dannes når du legger snoren i en sirkel. Multipliser med 100 for å få antall planter per hektar.

Høstplanting

Fem fordeler med høstplanting

  1. Høstplanting er et godt alternativ i områder med forsommertørke, men plant ikke på oppfrysningsmark eller lavtliggende marker for å unngå frostskader.
  2. Tidlig høstplanting i august samt begynnelsen av september gir en god start for plantene ettersom luftfuktigheten og marktemperaturen er tilstrekkelig høy for å la røttene fortsette å vokse.
  3. Høstplantingen gir gode forutsetninger for god rottilvekst og rask etablering.
  4. Høstplanting forlenger plantesesongen og kutter sesongtoppene.
  5. Plantene står klare til å begynne å vokse direkte den kommende våren.

Verdt å tenke på ved høstplanting

  • Plant ikke på finjordrike eller fuktige marker på grunn av risikoen for oppfrysing.
  • Høstplantene leveres ikke fryselagrede, men i vekst direkte fra planteskolen. God pleie er ekstra viktig for planter i vekst.
  • Plant så raskt som mulig.
  • Dekkrotgran bør være langnattsbehandlet for å unngå frostskader på høsten.
  • Økt risiko for viltskader og frosttørke. Kompletter eventuelt med viltbeskyttelsesbehandling.