Høstplanting

Tradisjonelt sett anses den beste tiden for planting å være på våren, men høstplanting har sine fordeler. Plantene får en god start, ettersom du unngår forsommertørken. Og når våren kommer, har plantene rukket å slå ordentlig rot og kommer raskt i gang med tilveksten.

Fordeler med høstplanting

  1. Høstplantingen er et godt alternativ i områder med forsommertørke.
  2. Tidlig høstplanting i august samt begynnelsen av september gir en god start for plantene ettersom luftfuktigheten og marktemperaturen er høy.
  3. Høstplantingen gir gode forutsetninger for god rottilvekst og rask etablering.
  4. Høstplanting forlenger plantesesongen og kutter sesongtoppene.
  5. Plantene står klare til å begynne å vokse direkte den kommende våren.
  6. Egnet tid for planting om høsten

 

  August September Oktober November
Dekkrotplanter
Gran
Svært god God God God
Dekkrotplanter
Furu
Svært god God God God