Bærekraftig planteproduksjon – vi dyrker for fremtidige generasjoner

Vår ambisjon er å ligge helt i front innen bærekraftig produksjon av skogplanter. For oss er det viktig å drive og utvikle virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte, samtidig som vi tar ansvar for kommende generasjoner.

Vi har derfor flere aktuelle prosjekter.

Oppvarming med biobrensel

I 2019 og i begynnelsen av 2020 ble det installert biobrensel i alle våre planteskoler. Vi erstattet alle oljekjeler til fordel for trepelleter. Oppvarmingen av veksthuset er det mest energikrevende i virksomheten vår, og takket være denne investeringen blir vi nå helt fossilfrie på dette området. Samlet sett handler det om 48 pelletskjeler, en total investering på ca. 35 MSEK og en årlig fossil CO2-reduksjon på 1800 tonn.

Beskyttelse mot gransnutebille uten kjemiske bekjempelsesmidler

Conniflex er en giftfri beskyttelse mot gransnutebillen som består av lim og sand, og som vi har utviklet selv.

Økt satsing på forskning og utvikling

Vi har en nærings-ph.d.-kandidat som er ansatt hos oss og SLU. Et femårig forskningsprosjekt med formål om å redusere bruken av kjemikalier i planteskolene våre.