Dyrking

Å dyrke frem skogplanter med de riktige egenskapene er en avansert prosess. Her følger en beskrivelse av hvordan vi dyrker dekkrotplanter.

Dekkrotplanter

Dekkrot betyr at plantens røtter er dekt med et dyrkingsmedium under dyrkingen og ved levering. Svenska Skogsplantor har ulike størrelser på krukkene og plantene sine som er tilpasset ulike forhold. På samme måte fordeles ulike herkomster av frø.

Etter såing får plantene tilbringe den første tiden i veksthus under kontrollerte former når det gjelder lys, temperatur og vanning/gjødsling. Granen trenger ekstra lys i den nordlige delen av landet de første månedene om våren for å ikke vintre inn. Når temperaturen tillater det og risikoen for frost er avtatt, settes det ut både gran og furu på friland for videre forvaltning der. Når veksthusene tømmes, sås det en ny omgang planter som, etter å ha oppnådd ønsket størrelse, settes ut på friland for å vokse videre med god pleie.

Furu har kun enkle nåler den første vekstsesongen i livet. Vi kaller disse plantene enkeltbarnålplanter. Om vi derimot langnattsbehandler plantene i noen uker ved hjelp av svarte duker, kan vi få dem å danne doble barnåler som furuen har resten av sitt liv. Disse plantene kaller vi dobbeltbarnålfuruer. De er litt mer hardføre enn enkeltbarnåler.

Når granen har nådd størrelsen vi tilstreber i vårt kvalitetsdokument, settes den i et langnattsanlegg hvor vi gir dem lengre netter enn det som er naturlig for årstiden ved hjelp av svarte duker for å få dem til å hvile, som gir den gode forutsetninger ved høstplanting. Fordi de plantene som ikke blir pakket og sendt ut i skogen for høstplanting har «vintret inn» og nådd et frysebestandig stadium, pakkes de inn i kartonger, settes på pall og pakkes inn i plast for å gi optimale forhold. Deretter plasseres de i noen av fryselagrene våre i -3° i påvente av levering våren etter.

På noen av planteskolene våre sås det ytterligere en omgang planter som får vokse seg til akkurat passe størrelse i veksthuset, for deretter å bli oppbevart i -3° i kjølelager under vinteren for videre dyrking sesongen etter. Også de fleste av mikroplantene våre som vi omskolerer til større krukker på våren, er sådd på sensommeren og lagres innplastet i kjølelager før dette. Disse plantene får deretter vokse ytterligere en sesong i en sluttkrukke for å oppnå den størrelsen vi ønsker.