Forpakning

Mange fordeler med esker.

Plantene leveres i en bølgepappeske. Lokket åpnes med en rivetape, og plantene er lette å plukke ut. Esken gir både god beskyttelse av plantene ved å forhindre uttørking og at man slipper returtransporter.

Ulike antall

Alle dekkrotplanter pakkes i en eske før levering, og vi ser til at alle plantene er friske og fri for ugress før pakking. Antall planter i esken beregnes som et gjennomsnitt for partiet eller plantetypen. Stikkprøvekontroller skjer kontinuerlig for å garantere riktig antall.

Ulike størrelser

Eskens størrelse (lengde, bredde, høyde) kan variere avhengig av plantesystemet og krukkestørrelsen som brukes i planteskolen. Også plantelengden, som varierer avhengig av treslag og tilvekst, påvirker forpakningen.

Effektiv pakking

Før pakking er dyrkingskassettene/krukkene plassert på dyrkingskasser av metall med opphøyde bein. Disse har de stått i under hele dyrkingstiden. Dyrkingskassene kjøres til pakkehallen, hvor kassettene lastes av en og en i den helt mekaniserte pakkelinjen. I pakkelinjen trykkes plantene ut av kassettene/krukkene fra undersiden, og plantene plukkes inn i esker ved hjelp av oppsamlere.

Fordeler med planter i eske
  • Fryse-/kjølelagrede planter.
  • Planter i hvile hele vårsesongen.
  • Planten rekker å etablere seg før toppskuddet skyter og behovet for vann og næring er størst.
  • Enkel plantepleie. Det kreves ingen vanning ved normal ventetid før planting.
  • Hardføre planter. Mindre sensitive for toppbrudd mv.
  • Eske og paller gir rasjonell plantetransport.
  • Ingen returer av kassetter.