Forskning og utvikling

Ledende utvikling – for din skyld.

Å være ledende er et honnørord for oss. Derfor arbeider vi på flere områder med utvikling av produktene og tjenestene våre. I det daglige arbeidet jobber vi med stadige forbedringer med Lean-metodikken for å øke kundeverdien i alle ledd. Dessuten deltar vi i flere eksterne prosjekter. De som er aktuelle nå, er: 

Somatisk embryogenese

Tradisjonell masseforøkning av frø for planteproduksjon gjøres ved hjelp av frøplantasjer. Frøplantasjer er en kostnadseffektiv måte å produsere foredlet frø på, men ulempen er at det tar ca. 15 år fra plantasjen er anlagt til det første frøet kan høstes. På den tiden har den langsiktige foredlingen som Skogforsk driver med, gått fremover med 7–8% (0,5% per år), noe som innebærer at vi alltid ligger etter foredlingsfronten. Somatisk embryogenese (SE) er en metode for å vegetativt forøke det beste materialet som kommer fra foredlingen. Dette innebærer at man kan ligge helt i foredlingsfronten, og på den måten levere det absolutt beste skogdyrkingsmaterialet til markedet mye tidligere enn gjennom tradisjonell masseforøkning.

SE-prosessen begynner med en cellekultur fra ett frø. Cellekulturen forøkes med et næringsmedium, og etter ca. 8 uker har de modne somatiske embryoene utviklet seg. De modne embryoene kan høstes og deretter gro til små planter som transplanteres til en torvkrukke og dyrkes videre i planteskolen. I dag fungerer metoden best på gran. Det kreves mer FoU for å også kunne produsere furuplanter med SE. Fordi man ligger i foredlingsfronten, vokser SE-plantene 35–40 % bedre enn tilsvarende lokale uforedlede bestandsfrø.  

Forskningsprogrammet Mer granfrö

Et samarbeidsprosjekt mellom Föreningen Skogsträdsförädling, Skogforsk, SLU, Lunds Universitet, Uppsala Universitet samt skogselskapene Sveaskog/Svenska Skogsplantor, SCA, Holmen, Bergvik og Södra. Fokusområdet er dels å øke blomstringen i granfrøplantasjene og dels å forhindre at konglene blir skadet av skadedyr. Det sistnevnte har ført til økt frømangel innenfor visse områder, noe dette prosjektet skal avhjelpe. Pågår 2017–2022. 

Automatisering av SE-planteproduksjon

Samarbeidsprosjekt mellom bioteknologiselskapet SweTree Technologies, Sveaskog/Svenska Skogsplantor, Holmen, Bergvik og Södra. Formålet med prosjektet er å automatisere produksjonen av planter som er produsert gjennom somatisk embryogenese (SE). Les mer om teknologien ovenfor. Målet er at man i løpet av noen år kan starte en industriell produksjon på 10 millioner SE-planter årlig.

Etablering av den tredje omgangen med frøplantasjer

I dette prosjektet er mer eller mindre hele skogbruket engasjert. Formålet er å anlegge drøyt 360 hektar nye frøplantasjer for å forsyne planteproduksjonen med det beste skogdyrkingsmaterialet.

Sveaskog/Svenska Skogsplantor investere ca. 75 MSEK i dette prosjektet og er den største interessenten med drøyt 50 % av plantasjene. Pågår 2003–2018.