Selskapet

Svenska Skogsplantor ble opprettet 1994 og er et riksdekkende selskap med spesialistkompetanse på frø, planter og et bredt utvalg av tjenester innen skogforvaltning.

Det er trygt å vite at Svenska Skogsplantor alltid leverer frø og planter av høyeste kvalitet som er tilpasset etter ulike regionale forhold. Les mer om disse fordelene på siden om frøproduksjon.

Svenska Skogsplantor omsetter for ca. 320 millioner svenske kroner og har ca. 100 ansatte. Vi har vært en del av Sveaskogkoncernen siden 2003.

Svenska Skogsplantor er miljøsertifisert iht. kravstandard ISO 14001:2004 (Miljøpolicy). Vi er også sertifiserte iht. PEFC, et internasjonalt system for sertifisering av skogbruk og trehandel.

Om vårt konsern

Svenska Skogsplantor er et forretningsområde innenfor Sveaskog, Sveriges største skogeier med 14 prosent av Sveriges skoger. Sveaskog selger tømmer, tremasse og biobrensel til cirka 130 kunder, først og fremst innen sagverks-, masse- og papirbransjen. Dessuten driver Sveaskog med kjøp og salg av land og utvikler skogen som et sted for fiske, jakt og andre naturopplevelser. Sveaskog er gjennom Svenska Skogsplantor ledende i Sverige innen skogforyngelse og planter.

Sveaskogs kjernevirksomhet er skogen og alle dens verdier. Det er et stort ansvar å bedrive skogbruk og utvikle nye forretningsmuligheter og bruksområder for skogsråvarer, treprodukter og skogsmark. Bærekraftig utvikling gjennomsyrer alt som gjøres. Et tre som plantes i dag, skal høstes om 60–120 år. Den voksende skogen og produksjonen av skogsråvarer bidrar sterkt til å motvirke klimaendringene.

Sveaskog eier skog til en verdi av 34 milliarder kroner. Omsetningen i 2018 var på ca. 6,9 milliarder kroner, og selskapet har ca. 840 ansatte. Eieren er den svenske staten. Les mer på sveaskog.se