Historikk

1994

Svenska Skogsplantor AB ble opprettet ved at Skogsvårdsorganisationens planteskoler og frøstasjoner ble omgjort til et selskap. Svenska Skogsplantor var da et rendyrket frø- og planteproduserende firma.

2002

Svenska Skogsplantor omorganiseres etter en generell nedgang i bransjen på 90-talet. Plantesystemet Svepot Air lanseres på markedet i Sør-Sverige.

2003

Sveaskog kjøper opp Svenska Skogsplantor AB, som blir et datterselskap til Sveaskog.

2004

Sveaskogs plantevirksomhet, Sveaskog Frö & Plant, slås sammen med Svenska Skogsplantor.

2005

Svenska Skogsplantor kjøper rettigheten til patentet for Conniflex og starter en utviklingsfase av plantebeskyttelsen.

2009

Svenska Skogsplantor innvier et nytt sentrallager i Kumla for å effektivisere og forbedre logistikken.

2010

Conniflex lanseres på det svenske markedet etter et omfattende utviklingsarbeid.

2013

Svenska Skogsplantor innfører dyrking med mikroplanteteknologi.

2014

Svepot Air 30 lanseres for Nord-Sverige.

2015

Ny organisasjon med tre resultatområder, Nord, Mellan og Syd. Det finske datterselskapet Nordic Forest Plant innlemmes i RO Mellan. Svenska Skogsplantor AB blir overført til et forretningsområde innen Sveaskog-konsernet.

2018

Ny organisasjonsstruktur. Resultatområde Mellan og Syd fusjoneres. Omfattende investeringer i produksjonskapasiteten i flere planteskoler innledes.

2019

Oljeoppvarmingen av veksthusene byttes ut til fordel for fossilfritt biobrensel.

2020

Ny Conniflex-linje åpnes ved Stakhedens planteskole.