Långsiktig satsning på Sibirisk lärk – ny fröodling i Umeå

Svenska Skogsplantor investerar tre miljoner kronor i en ny helägd fröodling i Umeå med förädlad Sibirisk lärk för att möta en ökad efterfrågan. Att anlägga nya fröodlingar kräver dock både resurser och långsiktighet.

Grunden för våra plantor är våra frön och de kommer från våra fröodlingar. I utvecklingen av morgondagens motståndskraftiga skogar krävs fler trädslag och en större variation. I Umeå investerar vi därför tre miljoner kronor i en ny helägd fröodling med förädlad Sibirisk lärk, den första på 60 år i Sverige.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på lärkplantor ökar och det drivs av flera olika anledningar. Dels handlar det om att använda fler olika trädslag som riskspridning inför en klimatmässigt oviss framtid. Lärken har också en bättre stormfasthet än granen och är mindre känslig för törskate på tallmarkerna i norra Sverige.

- Vi ser en ökad efterfrågan på lärk och det är både roligt och viktigt att vi nu anlägger en ny fröodling för att på sikt kunna bidra hela vägen från frö till planta, säger Karin Jansson försäljningschef.

Anläggning av ny fröodling

Att anlägga en ny fröodling är arbetsintensivt. Träden som stod på platsen tidigare har manuellt avverkats. Vi har sedan iordningsställt marken genom att röja stubbarna, dränera, plöja, harva och ställa iordning förhöjda rader för de nya träden.

Nio hektar iordningställd mark för ny fröodling utanför Umeå.

- Fröodling är en verksamhet som kräver både resurser och långsiktighet. De här lärkplantorna som vi planterar nu kommer att ge fröskördar om ungefär femton år, säger Mårten Tovedal fröskötselchef.

Mårten Tovedal fröskötselchef och Joakim Fjällström fröskötselansvarig visar lärkplantorna som på sikt kommer att producera lärkfrö till nya lärkplantor.
Förädlade lärkplantor i väntan på plantering till ny fröodling.
Fakta
  • Fröodlingen på Östteg utanför Umeå blir 9 hektar stor och rymmer ungefär 4 000 förädlade Sibiriska lärkar som ska producera kottar och frön för framtida plantproduktion
  • Sibirisk lärk planteras i norra Sverige och används generellt på bättre tallmarker eller sämre granmarker.
  • Sibirisk lärk räknas som ett inhemskt trädslag och har en hög veddensitet, det lämpar sig ypperligt som timmer och har en vacker rödbrun färg
  • Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog och fröodlingen är helägd av Sveaskog
Kontaktperson

Fler nyheter

Nyhet

03 juli 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

03 juli 2024

Långsiktig satsning på Sibirisk lärk – ny fröodling i Umeå

Svenska Skogsplantor investerar tre miljoner kronor i en ny helägd fröodling i Umeå med förädlad Sibirisk lärk för att möta en ökad efterfrågan. Att anlägga nya fröodlingar kräver dock både resurser och långsiktighet.

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.