Löv

Lövträden står för knappt en femtedel av det svenska virkesförrådet.

I Sverige är lövträden för det mesta inblandade i barrblandskogen. I södra Sverige kan man dock hitta en del mer sammanhängande lövskogsområden.

Den som satsar på löv har ett tiotal arter att välja mellan. Vi erbjuder givetvis björkplantor som Glasbjörk och Vårtbjörk. Men också plantor för Bok, Fågelbär, Hybridasp, Jättepoppel, Klibbal och Skogsek.

Lövplantorna finns i flera olika storlekar både som täckrot och barrot.

Beställ dina plantor här Gå till Plantwebben Kontakta kundansvarig