Plantproduktion

Grunden i vår plantproduktion är de fröer som till största delen kommer från drygt 1 000 hektar fröplantager i hela Sverige.

Att odla fram skogsplantor med rätt egenskaper är en avancerad process. Med vår långa erfarenhet och vår gedigna kompetens odlar vi högkvalitativa, förädlade skogsplantor för hela Sverige.

Grunden i vår plantproduktion är de fröer som till största delen kommer från drygt 1 000 hektar fröplantager i hela Sverige. På dessa plantager växer så kallade plusträd, träd med särskilt goda egenskaper vad gäller tillväxt, kvalitet och vitalitet. Dessa korsar sig med varandra, och deras frön ger plantor med upp till 8,5-24 procent snabbare tillväxt än beståndsfrö.

Från växthus till friland

De utvalda fröerna sås i kassetter tidig vår och placeras i växthus. Där får plantorna växa i cirka åtta veckor. Att använda växthus är bra för såväl plantornas tillväxt som för miljön. Därefter flyttas plantorna ut på friland där de sköts med bevattning och gödsling. Ett omfattande program av kvalitetstester följer hela odlingstiden. När hösten kommer är plantorna färdigväxta och packas i kartong. Om plantorna ska behandlas mot snytbagge sker det som ett steg i packprocessen främst med det miljövänliga beläggningsskyddet Conniflex. En del plantor levereras till kund samma höst, merparten lagras i frys för leverans till kund följande vår.

Mikroplantor

En alternativ produktionsmetod är att starta med sk. mikroplantor. Sådden sker i krukor som är fingerborgsstora. När sådden är genomförs placeras kassetterna i stora växthus som vart och ett rymmer ungefär sex miljoner plantor. Vi använder ytan i växthusen effektivare och gör rejäla miljövinster.

Omskolningsrobotar

När plantorna växt i ungefär åtta veckor är det dags för transplantering. Kassetterna körs in i omskolningsrobotar där plantorna lyfts upp för att fotograferas. I en dator analyseras fotografierna för att avgöra vilka plantor som är godkända. Undermåliga plantor kasseras.

De mikroplantor som godkänns transplanteras till den större färdigodlingskrukan. Den fortsatta odlingen följer sedan samma rutin.