Tall

Tallen växer i hela Sverige och den svenska skogen består till knappt 40 procent av tall.

Tallen är konkurrenskraftig på torr, medelgod eller svagare mark med grov jord, men växer också bra på frisk och medelgod mark med finare jord. 

För norra Sverige erbjuder vi tallplantor av typen täckrot främst från andra omgångens förädlade material. Minsta plantstorleken är vanligast.

För mellersta Sverige erbjuder vi tallplantorna som täckrot och TePlus. Plantorna för mellersta Sverige är från andra omgångens förädlade material. Tallplantorna är oftast största storleken, men även medelstorlek förekommer.

För södra Sverige erbjuder vi tallplantor av typen täckrot, barrot, och TePlus. Tallplantorna för södra Sverige kommer från andra omgångens förädlade material och största storleken på plantor är vanligast.

Beställ dina plantor här Gå till Plantwebben Kontakta kundansvarig