Beställ frö

Så här beställer du frö. Kontakta vår fröavdelning.

Johanna Gårdebrink
Kundansvarig frö / fröspecialist

+46 10-54 49 540
seed@skogsplantor.se
Lagans fröstation

Mer om frö

Har du frågor om frö, förädling eller vår fröproduktion?

Kontakta oss