Gran

Granen är vårt vanligaste trädslag.

Granen finns i hela Sverige och är det trädslag som det finns mest av. Den trivs bäst på bördiga och lite fuktigare marker och är ett sekundärträd som tål skugga och trängsel.

För norra Sverige är täckrotsplantor i liten och medelstor storlek vanligast

För mellersta Sverige erbjuder vi granplantorna som täckrot och barrot. Merparten av plantorna för mellersta Sverige är från andra omgångens förädlade material. Den gran som planteras i mellersta Sverige är främst stora plantor, men även medelstorlek på plantor förekommer.

För södra Sverige erbjuder vi granplantor av typen täckrot, barrot, och TePlus. Merparten av våra granplantor för södra Sverige kommer från andra omgångens förädlade material. Konkurrensen från annan vegetation gör att största storleken på plantor är vanligast.

Beställ granplantor här Online Kontakta kundansvarig