Frö

Frö är basen för Svenska Skogsplantors plantproduktion och grunden för det som sedan ska bli en växande, välmående skog på dina marker. Till största delen kommer fröet till våra plantor ur våra drygt 1 000 hektar fröodlingar i hela Sverige.

Snabbare tillväxt

På dessa fröodlingar växer så kallade plusträd, träd med särskilt goda egenskaper vad gäller tillväxt, kvalitet och vitalitet. Dessa korsar sig med varandra, och deras frön ger plantor med 8,5-26 procent snabbare tillväxt än beståndsfrö. Frön från fröodlingar är inte bara genetiskt bättre, de är också tyngre och mer välmatade än ”naturliga” frön. De gror därför säkrare och snabbare, vilket är en fördel både för plantskolorna och vid skogssådd.

Regional anpassning

Eftersom vår verksamhet är rikstäckande, får våra kunder alltid frön och plantor som är anpassade efter olika regionala klimatförhållanden. Med varje leverans från Svenska Skogsplantor följer också ett stambrev, som garanterar frönas eller plantornas härkomst.

Frågor om frö?

Har du frågor om förädling, fröproduktion eller vill du beställa frö?

Maila oss