Fröproduktion

Svenska Skogsplantor har 100 fröplantager, totalt ca 1000 hektar runt om i Sverige, från Tomelilla i söder till Boden i norr.

På dessa plantager plockar vi kottar ur vilka fröet tas fram i vår fröstation i Lagan. På så sätt kan vi producera frö från samma område som fröet senare ska användas.

Spårbarhet

Från att en fröplantage planteras, tar det 10-20 år innan man kan börja skörda kottarna. Kottarna plockas på hösten i oktober-november. De packas i säckar, märks med plantagenamnet och läggs på pall inför lastbilstransporten till vår i fröstation i Lagan.

Vid ankomsten förses varje kottparti med ett s.k. fröidnummer, en identifikation som följer med genom hela produktionsprocessen för att säkerställa spårbarheten. Fröidnumret utgör också artikelnumret i vårt frölager.

Kottarna spricker upp

Första produktionssteget är att grovrensa kottarna från barr och kvistar. Därefter läggs kottarna i ett eftermognadslager för att öppningsmekanismen i kotten skall utvecklas. Man värmer och torkar kottarna i stora ”ugnar” så att de öppnar sig, det kallas för att kottarna klänger (från tyskans ”klingen” eftersom det klingar till lite när de spricker upp). När kottarna har klängt så tröskas fröna ut.

Fröet rensas

På fröet sitter en liten vinge som i naturen är till för att vinden skall föra bort fröet från trädet så att dess gener sprids. Vingen är däremot i vägen för oss när vi ska så fröet i våra plantskolor, så därför tar vi bort den i nästa steg. Efter avvingningen så rensas fröet med olika metoder (såll, luft, vatten) för att till slut bli 100 % rent frö. Slutligen så torkas fröet till <6 % fukthalt innan det packas i lufttäta plastpåsar. Fröet lagras sedan i frys vid -8° tills det är dags för leverans.

Frågor om frö?

Har du frågor om förädling, fröproduktion eller vill du beställa frö?

Kontakta oss