Tips & råd: Vårplantering

Goda råd vid hantering av plantor och plantering på våren.

God plantvård ger bättre föryngringsresultat

Om täckrotsplantor  

Täckrotsplantor används på markberedda hyggen och mindre bördiga marker där hyggesvegetationen inte är så kraftig.   

Förvaring 

Tänk på att plantor är färskvara. Undvik därför lagring och lämna aldrig plantorna i solen. Om du trots allt blir fördröjd så bör du förvara kartongerna så svalt som möjligt eller i skugga.   

Upptining 

Fryslagrade plantor måste tinas före planteringen. Tina långsamt i skugga. Påskynda aldrig upptiningen genom att ställa plantorna i direkt solljus. Se också till att lufthålen i kartongen är öppna, men öppna inte locket innan plantorna är tinade. Låt inte plantkartongerna stå kvar på pall under upptiningen, utan ta isär pallen och lägg ut kartongerna på marken så att alla plantor tinar samtidigt. Efter ungefär en vecka är torvklumpen upptinad och plantorna redo att planteras. Kom ihåg att öppna locket på kartongerna omedelbart efter upptining.  

Förpackning 

Plantorna levereras i en wellpappkartong. Plantor i vila, i kartong, ger många fördelar! Plantorna är inte lika känsliga, inga toppskott som riskerar att brytas av. Kartongen ger plantorna en bra förutsättning för att tina upp i lagom takt. Lågt behov av plantvård, ingen vattning behövs. Emballaget gör hela logistikkedjan enklare, från vinterlagring till ut på hygget. Antalet plantor per kartong varierar med odlingssystem och storlek på plantorna.  Kartongen återvinns som wellpapp enligt rutin för respektive kommun.   

Plantering 

Plantorna ska planteras så snart som möjligt sedan de tinat upp. Plantorna behöver som regel inte vattnas förrän efter ca 5–6 dagar efter upptinandet. Pressar man en täckrotplantas torvklump i handen ska alltid vatten rinna ut.  

Vid plantering i omvänd torva med mineraljordstäckning ska torvklumpen helst nå igenom i underliggande mark för att trygga plantans vattenförsörjning.  

Planteringspunkter med minst 10 cm omgivande mineraljord ger plantan ett bra skydd mot snytbaggar.  

Använd rätt planteringsteknik. Det är viktigt att nivån på trampklacken är rätt inställd så att plantorna får rätt planteringsdjup. Torvklumpen får efter plantering aldrig vara synlig, och det är alltid bättre att plantera för djupt än för grunt.  

Kontrollera regelbundet din plantering genom att lägga ut provytor. Sätt ner en pinne. Använd en lina som är 5,64 meter och räkna antalet godkända plantor inom cirkelytan som bildas när du drar linan runt ett varv. Multiplicera med 100 för att få antalet plantor per hektar.   

Om barrotsplantor och TePlus   

Barrotsplantor används på bördiga marker och vid hjälpplantering.  

Förvaring 

Tänk på att plantor är färskvara. Undvik lagring och lämna aldrig plantorna i solen. Om du trots allt blir fördröjd så bör du förvara kartongerna så svalt som möjligt eller i skugga. Du kan också jordslå plantorna på skuggig plats. Vattensätt inte behandlade plantor. Plantor som är obehandlade kan däremot gärna ställas i vatten ett dygn före plantering. Använd hink eller säck där rötterna kan hållas fuktiga.   

Upptining 

Fryslagrade plantor måste tinas före planteringen. Detta skall ske långsamt i skugga. Påskynda aldrig upptiningen genom att ställa plantorna i direkt solljus.  

Plantering 

Under tiden man planterar är det viktigt att plantorna förvaras så att rötterna hålls fuktiga. Det finns lämplig bärutrustning i form av t ex hink, bärsele med plantväskor eller en speciell jutesäck. 

Vid plantering är det viktigt att planteringsgropen blir tillräckligt stor så att rötterna får plats. Då är hacka eller planteringsborr lämpligaste redskap. Plantan ska placeras så djupt att stambasen är ordentligt nere i mineraljorden. Plantan bör sättas 3-5 cm djupare än den stod i plantskolan. 

Rotbeskärning är nästan alltid att rekommendera. Lös först upp plantbunten och rothugg några stycken plantor i taget. Långa "rotsvansar" hamnar lätt i fel läge vid plantering.  

Det är viktigare att välja en bra planteringspunkt än att hålla ett jämnt avstånd mellan plantorna. Välj helst höga planteringspunkter där rötterna kan utvecklas allsidigt. Höga planteringspunkter ger även mindre snytbaggerisk, högre marktemperatur och bättre syretillgång i marken. 

Undvik att plantera där rötterna inte kan växa ut fritt åt alla håll. Tänk på att plantorna kan dränkas i gropar och att en lägre marktemperatur hämmar tillväxten.  

Det ska vara lucker jord kring plantrötterna. Undvik att vicka borret fram och tillbaka. Jorden blir då kompakt och hård. ”Borra” i stället ned borren genom vida svängar åt sidorna.  

Om det ligger förna eller humus på planteringspunkten kan du med fördel skrapa bort det så det blir en fläck med ren mineraljord. Ren mineraljord runt plantan, helst över 15 cm i radie, minskar risken för snytbaggeangrepp.  

Rötterna ska vara väl täckta med mineraljord. Men, trampa inte till för hårt! Hård, fuktig och kompakt jord gör det svårare för rötterna att växa ut.  

Kontrollera regelbundet din plantering genom att lägga ut provytor. Sätt ner en pinne. Använd en lina som är 5,64 meter och räkna antalet godkända plantor inom cirkelytan som bildas när du drar linan runt ett varv. Multiplicera med 100 för att få antalet plantor per hektar.