Skogsplantor med ökad tillväxt och kvalitet

Du kan i högsta grad påverka värdet på din skog. Redan från början. Genom att välja rätt plantor skaffar du dig ett försprång som växer med tiden. Därför är det tryggt att välja Svenska Skogsplantor.

Öka värdet på din skog

Vårt viktigaste mål är att se till att du får bästa tänkbara plantor till din skog. För detta har vi över 1 000 hektar fröodlingar över hela landet och använder alltid frömaterial, anpassat till varje regions speciella förhållanden. Det ger plantor som är anpassade efter klimat, marktyp och vattentillgång och som därmed maximerar tillväxten på just dina marker. 

Vilka plantor ska du välja?

Tumregeln är ”ju mer för förädlad, desto bättre”. Undersökningar visar att redan 1:a och 2:a omgångens fröodlingar innebär stora vinster jämfört med oförädlat material, och att elitfrö kan ge en ökad tillväxt på över 20%. Visserligen är dessa plantor några ören dyrare än standardplantor, men det räknar du snabbt hem. Elitfrö innebär ökad tillväxt, kortare omloppstid och att nuvärdeskalkylen snabbt visar plus. Ören blir till tusenlappar. Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper vi dig att beräkna vad rätt planta kan göra för just ditt bestånd. 

Maximal avkastning

Svenska Skogsplantors mål är att hjälpa dig att få maximal avkastning genom en bred skoglig kompetens, smarta tjänster och en rikstäckande organisation av experter. När du gjort ditt val, levereras plantorna direkt hem till dig eller lämnas ut via någon av våra plantterminaler. På vår plantwebb kan du söka information om olika plantor och enkelt hålla koll på dina beställningar och leveranser. När du själv har tid.

Så här beställer du plantor Läs mer

Notera att vid köp under 1 000 plantor tillkommer 30% på listpriset. Gäller ej vid beställningar via plantwebben.

Minsta volym är 100 plantor samt obruten kartong/säck.